Sarpsborg kommune

Hjemmeside: http://www.sarpsborg.com/

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sarpsborg – der barn og unge lykkes”.

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

 

Rådgiver/saksbehandler

Enhet kultur skal levere kulturelle aktiviteter og tjenester til hele befolkningen, men med hovedvekt på tilbudet til barn og unge. Enheten skal planlegge og utvikle kulturlivet i dialog og samarbeid med det øvrige sarpsborgsamfunnet. Enhet kultur består av team barn og unge, team kulturutvikling, kulturskolen, bibliotek og kulturkontoret.

Stillingen er for tiden lagt til kulturkontoret. Kulturkontoret har ansvar for tilskuddsordninger, planarbeid, politisk saksbehandling og utviklingsarbeid innen kulturområdet. Kulturkontoret holder til i lokalene til Sarpsborg scene sentralt i Sarpsborg sentrum. Stillingen kan inneholde kvelds- og helgearbeid.

Stilling / Arbeidsoppgaver
– Styrke og fornye arbeidet med saksbehandling og administrasjon
– Strategi og organisasjonsutvikling
– Ansvar for enkeltprosjekter
– Saksbehandling/administrasjon
– Kultur og idrett

Vi søker
Vi søker etter en medarbeider som er kreativ og utviklingsorientert, har gode samarbeidsegenskaper, fleksibilitet og
omstillingsevne, i tillegg til god muntlig og skriftlig formidlingsevne.
Det er ønskelig med kommunal, fylkeskommunal eller statlig arbeidserfaring.

Krav til utdanning
– Minimum 3-års relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende.

Erfaring
– Bred erfaring fra arbeid innen det offentlige kulturområdet.
– Kjennskap til politiske prosesser i offentlig forvaltning
– Erfaring fra saksbehandling og administrativt arbeid innen offentlig forvaltning.
– Erfaring fra kulturarbeid.
– Interesse for kultur, idrett og friluftsliv.
– Erfaring og kompetanse innen prosjektledelse og tverrfaglige samarbeidsprosjekter.
– Gode datakunnskaper.
– Stillingen kan inneholde kvelds- og helgearbeid.

Personlig egenskaper
– Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
– Engasjement og serviceinnstilling
– Evne til å kommunisere og samhandle på tvers av fagfelt
– Evne til å jobbe selvstendig og systematisk, men også i team
– Fleksibilitet – må også kunne jobbe med saker som er utenfor fagfeltet
– I tillegg til personlig egnethet vil evne til å skape kontakt, samhandling, og kreativitet bli vektlagt.

Vi tilbyr
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Henrik Gøran Wilhelm Eurenius , enhetsleder, på e-post eller telefon 957 57 456
Guro Elise Berg , rådgiver, på e-post eller telefon 952 97 232