Oppegård kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.kirken-oppegard.no/

Kantor

Oppegård kirkelige fellesråd søker etter kantor i fast stilling med hovedarbeidssted Kolbotn menighet.

Oppegård ligger rett utenfor Oslo,. Søndagsgudstjenester og menighetsarbeid finner i hovedsak sted i Sofiemyr kirke. Gudstjenestesøkning er god.

Det er etablert kammerkor i menigheten, samt flere kor og sangilbud for barn og unge.

Se fullstendig utlysning på www.kirken-oppegard.no

Søknad: kirkekontoret@kirken-oppegard.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Mette Sjølli Grimstad , kirkeverge, på telefon 454 07 882