Buskerud musikkråd

Hjemmeside: http://www.musikk.no/buskerud

Buskerud musikkråd (BMR) er paraplyorganisasjon og fellesorgan for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Buskerud. BMR har som hovedoppgave å utvikle musikklivet i fylket gjennom kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid.

Vi er også et servicekontor for musikklivet, og gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter. Et av våre hovedprosjekter er avvikling av fylkesfestival og koordinering av UKM (Ung Kultur Møtes). Vi arbeider også politisk for å bedre musikklivets rammevilkår. BMR er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Medarbeider

Stilling som KONSULENT/FAGKONSULENT er ledig for snarlig ansettelse i 60 % stilling, stillingen kan vurderes utvidet til 80 % dersom søker har nødvendig kompetanse.

Oppgavene er allsidige, og i stor grad prosjektorganiserte.

Våre aktiviteter spenner fra prosjektansvar og koordinering av UKM i Buskerud og musikkprosjekter, via kursvirksomhet, søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning, til samarbeid med private og offentlige instanser. Vi jobber også en del med blant annet informasjonsarbeid og vilkår for musikklivet, samt musikklokaler med blant annet akustikkmålinger.

Stillingen vil bl.a. innholde arbeid med UKM fylkesfestival i Buskerud, kurs/voksenopplæring, informasjonsarbeid, musikklokaler, saksbehandling og kontakt med medlemsorganisasjoner.

Noe reisevirksomhet og arbeid utenom vanlig kontortid må påregnes.

Lønn etter avtale. Tariffavtale og pensjonsordning.

Søkere bør ha:
– Genuint engasjement for feltet
– Relevant utdanning og/eller kjennskap til organisasjonslivet
– Erfaring fra arbeid med ungdom og arrangementer
– Kunnskap og nettverk fra musikklivet er en fordel
– Ryddighet, selvstendighet, ståpåvilje og gode samarbeidsevner
– Allsidighet, interesse for utviklingsarbeid og bra serviceinnstilling
– Erfaring fra tilsvarende arbeid
– Kompetanse til å ha hovedansvar for drift av enkelte prosjekter

Kontorlokaler på Papirbredden i Drammen

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Elisabeth Bjørke Knudsen , daglig leder, på telefon 922 97 525