NMF

Hjemmeside: http://www.musikkorps.no/

Sørafrikanske Field Band Foundation (FBF) bruker musikk som verktøy til å gi barn og unge i fattige områder en positiv hverdag. Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Field Band Foundation (FBF) har samarbeidet siden 2001, med støtte fra Fredskorpset. Organisasjonene har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt samarbeid.

Høsten 2013 startet prosjektet PULSE. Dette er et utvekslingsprosjekt med hovedfokus på sammenhengen mellom musikk og livskvalitet. NMF skal bidra til styrking av kompetanse i sammenhengen mellom musikkaktiviteten og helse, samt inkludering av medlemmer med funksjonshemming og videre bidra til å styrke kvinners posisjon internt i FBF.

Oppdrag Sør-Afrika

NMF søker fleksible personer med høyere utdannelse til å jobbe med musikkens betydning for livskvalitet i Sør-Afrika.

Vi søker deg som er klar for opplevelser og utfordringer i møte med en annen kultur. Du er fleksibel og selvstendig, ser muligheter der andre ser begrensninger, er løsningsorientert, engasjert og positiv.

Noen av arbeidsoppgavene i Sør-Afrika

  • Delta i musikkaktiviteter sammen med Sørafrikanske instruktører, samt observere og kartlegge potensielt helsefremmende og forebyggende elementer.
  • Veilede og støtte lærere og ledere i Field Band Foundation med å dokumentere sammenhengen mellom musikkaktivitet og livskvalitet.
  • Lede og videreutvikle undervisningsprogrammer med fokus på musikk og livskvalitet.
  • Videreutvikle kortsiktige og langsiktige planer for kompetanseheving om sammenheng mellom musikk og livskvalitet.
  • Bistå lokale instruktører med utfordringer knyttet til inkludering av medlemmer med funksjonshemming.
  • Være med på å utvikle verktøy som bidrar til å heve jenters autoritet og selvtillit.
  • Lede og videreutvikle undervisningsprogrammer rettet mot ansatte i FBF

Informasjon om stillingen
Som deltaker i PULSE blir du engasjert i 13 mnd. Oppstart med utreise til Sør-Afrika blir medio september 2017. Engasjementet består av fire deler:

1. Forberedelseskurs (1 uke)
2. Opphold i Sør-Afrika (12 måneder)
3. Debrief (1 uke)
4. Etterarbeid i Norge (2 uker)

Hva kan vi tilby?
• En variert og hektisk arbeidshverdag
• Faglig og personlig utvikling
• Kunnskap om Sør-Afrika, sørafrikansk musikk og kultur
• Et bredt faglig og sosialt internasjonalt nettverk

Vi søker deg som
• har utdanning innen helse- og sosialfag, musikkterapi / musikk og helse, musikkpedagogikk, musikkvitenskap eller annen musikkutdannelse, dans, teater, formidling / kommunikasjon. Kandidater med tilsvarende kompetanse eller relevant arbeidserfaring er velkommen til å søke.
• har gode musikalsk ferdigheter/bred musikkerfaring, erfaring fra drill/dans
• har erfaring fra korps er en fordel
• har interesse for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid ved bruk av musikkaktivitet
• har interesse og/eller erfaring for inkluderingsarbeid
• er mellom 22 – 35 år
• er medlem av norsk folketrygd
• behersker engelsk både muntlig og skriftlig
• har bilsertifikat
• har formidlingserfaring
• er fleksibel og selvstendig, samt har evne til å samarbeide tett med andre i utfordrende situasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Oppstart beregnes til medio september 2017. De som ansettes får NMF som arbeidsgiver. Lønn og sosiale rettigheter etter Fredskorpsets retningslinjer.

For mer informasjon om prosjekt og partnere anbefaler vi følgende linker;

o pulsestrongertogether.com/
o fieldband.org.za
o musikkorps.no
o fredskorpset.no

Søknad: pulse@musikkorps.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Silvelin Havnevik på telefon 98 24 11 77