Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og ca 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Studie- og FoU-sjef

I Studie- og FoU-seksjonen er det ledig stilling som seksjonssjef. Seksjonen har ansvar for alle administrative oppgaver knyttet til studiene: opptak, studieplaner, timeplanlegging, eksamen, samt for organisering av forsknings- og utviklingsarbeidet ved NMH. Seksjonen har 20 ansatte. Seksjonssjefen rapporterer til direktøren. Seksjonen har en sentral og viktig funksjon ved NMH og kjennetegnes ved effektiv drift og godt samarbeid internt og med fagseksjonene. Seksjonens arbeid er viktig for NMHs omdømme og attraktivitet blant musikkstudenter og faglige ressurser.

Ansvarsområde
Studieplanarbeid herunder utvikling av studietilbudet
Opptak, timeplanlegging og eksamen
Utvekslingsordninger med internasjonale læresteder
Ansvar for NMHs studiekvalitetsarbeid
Bistand ifm faglige tilsettinger
Faglig stillingsplan og studiedimensjonering
Ledelse av det administrative FoU-arbeidet
Budsjett- og personalansvar

Til stillingen ligger et særskilt ansvar for å fremme samhandling imellom fag og administrasjon.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning fra universitet eller høgskole
Solid erfaring fra universitet- og høgskolesektoren
God kjennskap til universitets- og høgskoleloven samt annet relevant lov- og avtaleverk
Noen års erfaring som personalleder
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Gode lederegenskaper og en inkluderende og delegerende lederstil
Ansvarsfull, løsningsorientert og beslutningsdyktig
Evne til å se helhet
Gode analytiske evner
Resultat- og utviklingsorientert
Gode samarbeidsegenskaper

Generelt
Lønn etter statens regulativer i stillingskode 1211 seksjonssjef ltr 70-80. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224, direktør ved NMH Tove Blix, tlf 928 31 445 eller rektor ved NMH Peter Tornquist, tlf. 917 78 597. Alle henvendelser behandles konfidensielt i innledende fase. Søknad med CV sendes snarest og innen 20. mai.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten