Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua og har 600 studieplasser og ca 200 årsverk. Høgskolen er en lA – bedrift.

Leder av seksjon for konsert og arrangementsproduksjon

Seksjon for konsert og arrangementsproduksjon består av 7 medarbeidere og har ansvaret for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre konserter og andre arrangementer tilknyttet NMHs utadrettede virksomhet. Seksjonen har ansvaret for koordinering og planlegging, innkjøp og forvaltning av lyd, lys, video og sceneteknisk utstyr og for koordinering avtekniske ressurser og bemanning. Seksjonslederen rapporterer til direktøren.

Ansvarsområder
– Personalansvar for seksjonens ansatte
– Planlegge og koordinere NMHs utadrettede arrangementsvirksomhet
– Utredningsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde
– Prosjektledelse av større prosjekter
– Saksforbereder for Formidlingsutvalget
– HMS-ansvar innenfor seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner
– Høyere utdanning fra universitet eller høgskole
– Solid erfaring fra konsertproduksjon og arrangementsvirksomhet
– Ledererfaring

Personlige egenskaper
– Gode lederegenskaper
– Ansvarsfull, løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
– Strukturert og god til å planlegge
– Gode samarbeidsegenskaper
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne
– Interesse for og kunnskap om musikkfeltet

Generelt
Lønn etter statens regulativer i stillingskode 1211 seksjonssjef ltr 68-76. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Tove Blix.

Søknadsfrist 21.04.2017.

NMH benytter elektronisk søknadsskjema. For å søke stillingen, klikk på linken “Send søknad”

Tiltredelse: Snarest

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Tove Blix , direktør,