Lurøy Kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://luroy.kirken.no/

Lurøy kommune har ca. 1900 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy innland. Til Sandnessjøen og Bodø er det hurtigbåtforbindelse. Til Mo i Rana er det ferge eller hurtigbåt og en times kjøring med bil eller buss. Både i Mo i Rana og Sandnessjøen er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og sørover. Her er flott natur både på øyer og fastland, og mulighet for et aktivt båtliv og mange andre fritidsaktiviteter.

Organist

ORGANIST 75% stilling
(Med mulighet for ytterligere 25% stilling i musikkskole)

Det er nå ledig 75% stilling som organist i fast stilling med tiltredelse 1. juni 2017. I tillegg er det mulighet for 25 % stilling i musikkskolen i Lurøy.

En del av de ansatte har kontorfellesskap i Lurøy kommunes rådhus på Onøy. Det holdes jevnlige stabsmøter.

Arbeidsoppgaver for organist:
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver i samarbeid med menighetens frivillige og faste stab.

Kvalifikasjonskrav organist:
• Kirkemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordningen prioriteres. Søkere med annen relevant utdanning kan også søke. Erfaring og referanser vektlegges.
• Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Tilfredsstillende norskkunnskaper

For stillingen gjelder:
Lønn og godtgjørelse i samsvar med gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Prøvetid 3 mnd.

For stillingen som organist kreves det Medlemskap i Den norske kirke.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram tilfredsstillende politiattest

Søknad sendes med CV, kopi av vitnemål og attester.

Søknad: kirkeverge@luroy.kirken.no

Lurøy kirkelig fellesråd
8766 Lurøy

Spørsmål om stillingen, kontakt: Morten Aspdal Olsen , kirkeverge, på e-post eller telefon 951 22438