Det Norske Blåseensemble

Hjemmeside: http://www.dnbe.no/

Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv. Det er det eneste sivile ensemblet av sitt slag i Norge, satt sammen av 24 av landets fremste profesjonelle musikere. Ensemblets høye kvalitet og kreativitet tiltrekker gjestedirigenter og solister fra hele verden. Ensemblet er basert i Halden, og med en historie tilbake til 1734 er det landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

Administrerende direktør

Tradisjon og innovasjon i skjønn forening!

Det Norske Blåseensemble (DNBE) søker ny direktør til å lede og videreutvikle Norges eldste og mest innovative orkester. Ensemblet har de senere årene markert seg med stor suksess – nasjonalt og internasjonalt. Som øverste leder har du det overordnede administrative og kunstneriske ansvaret. Kunstnerisk ledelse utøves i samarbeid med de ulike faglige utvalgene i orkesteret. Stillingen gir deg mulighet til å videreutvikle DNBE med dyktige musikere og administrative medarbeidere, som alle forventer at administrerende direktør skal bidra til å styrke posisjonen til dette ambisiøse ensemblet på den lokale, nasjonale og internasjonale arena.

Som administrerende direktør har du ansvaret for å:
– forbedre DNBEs overordnede, kunstneriske posisjon
– utvikle DNBEs kunstneriske program
– videreutvikle ensemblet faglig, kunstnerisk og på andre måter
– sikre god finansiering og økonomisk styring
– sørge for god daglig drift gjennom god ledelse av ansatte og gode administrative systemer og rutiner
– styrke et aktivt og godt samarbeid med lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv
– ivareta gode relasjoner til lokale og nasjonale myndigheter

DNBE ser etter en administrerende direktør som har:
– relevant ledererfaring
– god faglig innsikt
– sterk administrativ kompetanse – med erfaring med personal-, budsjett- og resultatansvar
– et bredt faglig nettverk – både i og utenfor Norge
– kjennskap til offentlige beslutningsprosesser

Vår nye øverste leder bør ha en inkluderende og motiverende lederstil, en strukturert og planmessig arbeidsform og evne å kombinere strategi med operativt arbeid. Vi tror at de beste resultatene skapes i fellesskap gjennom samhandling, gode prosesser og sterk gjennomføringsevne.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Siri Skauge , Visindi, på e-post eller telefon +47 900 91 224
Kari Agerup , Styreleder, på telefon 976 82 180