Norges Musikkorps Forbund

Hjemmeside: http://www.musikkorps.no/

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av landets største frivillige kulturorganisasjoner med ca. 60 000 medlemmer fordelt på 1 600 korps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende og engasjert. NMFs visjon er: Alle snakker korps. NMF omsetter årlig for rundt 70 mill. kr.

NMF har 48 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Bergen og 8 regionkontor. NMF Sør har pt. 169 korps med 6 399 medlemmer.

Musikkonsulent NMF Sør

Norges Musikkorps Forbund (NMF) lyser ut 80 % stilling som musikkonsulent med arbeidssted ved NMFs kontor i Sandefjord. Stillingen er ledig fra 15. august 2017.

Kontoret har en øvrig bemanning med daglig leder (100 %), en musikkonsulent (100 %) og drillkonsulent (20 %). Kontoret er tillagt en del nasjonale oppgaver i tillegg.

Musikkonsulentens arbeidsoppgaver:
– Utvikling og gjennomføring av musikkfaglige tiltak i NMF Sør i henhold til vedtatt handlingsplan, herunder eksempelvis:
o Faglig ansvar og produsentoppgaver i forbindelse med kurs/ arrangementer i NMF Sør
o Etablering og gjennomføring av regionale dirigentnettverk
o Kurs- og foredragsvirksomhet
o Noe merkantilt arbeid knyttet til produksjon
– En av regionens musikkfaglige ansikt utad
– Inngår i musikksjefens fagteam med møtedeltakelse og faglige oppgaver

Vi ser etter en person som har:
– utdanning som er relevant for stillingen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende formell utdanning.
– gode resultat i tidligere arbeid.
– evne til nettverksbygging
– erfaring som produsent/prosjektleder.
– kunnskap om frivillig organisasjonsarbeid generelt eller korpsbevegelsen spesielt.
– evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert.
– god muntlig og skriftlig formuleringsevne.
– god datakunnskap, da spesielt Office-program.

Vi kan tilby:
– kreativt og inkluderende arbeidsmiljø.
– gode utviklingsmuligheter i egen stilling.
– dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Vedkommende som blir ansatt, må kunne fremvise politiattest. Ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Musikkonsulenten rapporterer til daglig leder i regionen.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes med CV.  Mrk: Musikkonsulent NMF Sør

Søknad: arne@musikkorps.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Finn Arne Dahl Hanssen , daglig leder i Sør, på telefon 909 56 893