Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://sikirken.no/

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. Prostiet dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta med samlet 37.000 innbyggere. Sør-Innherad kirkelige fellesråd dekker 12 menigheter med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.

Kirkemusiker

Sør-Innherad kirkelige fellesråd søker kirkemusiker i 50 % fast stilling i Åsen og Frosta.

Sør-Innharad kirkelige fellesråd har samlet seks ansatte kirkemusikere fordelt på 5,3 årsverk. Alle stillingene har hele Sør-Innherad fellesråd og prosti som tjenestested.

Kirkemusiker i Åsen og Frosta har det musikalske ansvar i Åsen menighet (Åsen kirke) og Frosta menighet (Frosta kirke og Logtun kirke).

Kirkemusiker skal lede menighetenes kirkemusikalske virksomhet, og skal være med på å forvalte og gjøre levende tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier. Samtidig skal kirkemusiker bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menighetene.

Arbeidsoppgaver:
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prester og andre involverte.
Delta på enkelte andre arrangementer i Åsen og Frosta menighet.

Kvalifikasjonskrav:
Erfaring som organist eller som annen relevant kirkemusiker.
God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne.
Evne til selvstendig arbeid.
Bachelorgrad innen kirkemusikk, 4-årig musikkutdanning eller relevant kirkemusikalsk utdanning. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring kan også være aktuelle.
Medlemskap i Den norske kirke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, hvor personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli sterkt vektlagt. Prøvespill vil kunne være aktuelt.

Søker må disponere egen bil.

Vi tilbyr:
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og regler og KAs avtaleverk..
Pensjonsordninger i KLP
Skyss og telefongodtgjørelse etter avtale.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til linjeleder musikk Erling Neergård, epost: erling.neergard@sikirken.no, tlf: 98245315, eller kirkeverge Gunnar Winther, epost: gunnar.winther@sikirken.no tlf; 46781767.

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes til: post@sikirken.no

Søknadsfrist: 31.03.2017

Søknad: post@sikirken.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Erling Neergård , Linjeleder musikk, på e-post eller telefon 98245315
Gunnar Winther , Kirkeverge, på e-post eller telefon 46781767