Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Lærling kontor- og administrasjonsfaget

NMH skal ta inn en lærling i kontor- og administrasjonsfaget med oppstart høsten 2017.

Hva vi trenger
Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor personal, økonomi, arkiv og kundebehandling. Du har lyst til å lære mer, er en som tar ansvar og du er god til å samarbeide med andre.

Du har fullført og bestått VG1 service og samferdsel og VG2 salg, sikkerhet og service. Du må kunne skrive og snakke godt norsk. Du må kunne skrive og snakke godt norsk.

Hva du skal gjøre
Som lærling i vil du være med på det daglige arbeidet i administrasjonen på NMH. Her vil du få kjennskap til arkiv, resepsjon, budsjett og regnskap, forskningsformidling, studieadministrasjon, gjennomføring av arrangementer og oppgaver innenfor personalområdet.

Hva vi tilbyr
Som lærling på NMH får du et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidet innenfor dette fagområdet. Du vil også kunne få ansvar for egne oppgaver og områder. Du får en instruktør/fagansvarlig som vil legge til rette for at du skal få lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.

NMH er knyttet til OK-stat, som tilbyr deltakelse i et lærlingenettverk se www.okstat.no

Avlønning følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.

Hvordan du søker
Vi mottar gjerne en søknad fra deg ved at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som du kommer til ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker en læreplass hos oss. Oppgi hvilken skole og linje du går på, og tidligere utdanning og arbeidserfaring dersom du har det. Husk også å laste opp karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Liv Thorvaldsen på e-post eller telefon 23 36 70 28