Tromsø kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.kirken.tromso.no/

Grønnåsen menighet er en åpen, aktiv og gudstjenesteglad menighet. Kirkebygget er 20 år gammelt og ligger på nordre del av Tromsøya. Kirka har korarbeid for både barn, unge og voksne. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge, med fokus på gudstjeneste- og ALLSIDIG kulturliv.

Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001. 26 stemmer, 2 manual og pedal. Kirkerommet inneholder, i tillegg til orgelet, et godt flygel. Kirkerommet egner seg svært godt til konserter og opptredener.

Kantor/organist

Ledig fast stilling som kantor/organist 100 % i Grønnåsen menighet fra 01.08.17 – Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle det musikalske arbeidet i menigheten.
 • Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse.
 • Utøvende musiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ukentlige konfirmantsamlinger og sykehjemsandakter, skolegudstjenester, trosopplæringstiltak og andre arr. planlagt i samarbeid med menighetsråd og stab.
 • Lede Grønnåsen kirkekor, et aktivt kor med bredt repertoar.
 • Administrere, utvikle og spille for Ishavsguttene (guttekor)

Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes.

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikalsk utdanning på masternivå eller tilsvarende.
 • Kandidater med annen relevant utdanning/bakgrunn kan søke.
 • Erfaring med kor.
 • Erfaring med menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper.
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke .
 • Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søkeren bør disponere bil.

Utdanningsretning

 • Musikk

Personlige egenskaper

 • Har evnen til å samarbeide og å arbeide selvstendig
 • Behersker ulike musikalske uttrykk
 • Kan lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet med mangfold og nyskaping
 • Evner å ha god kommunikasjon med både voksne og barn
 • Er god til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
 • Kan arbeide med instrumentalgrupper og solister
 • Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten
 • Ser på arbeidet som noe mer enn bare en jobb
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning i KLP

Grønnåsen tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for evaluering og planlegging av virksomheten. Staben i Grønnåsen består, i tillegg til kantor, av menighetsforvalter/kirketjener, sokneprest, kapellan, kateket og trosopplærer. Ukentlige stabsmøter har høy prioritet. Hver ansatt tar sin del av arbeidsoppgaver som ligger utenfor de profesjonsbestemte.

Annet

 • I Grønnåsen vektlegges involvering av voksne, barn og unge i menighetens arbeid.
 • Den som tilsettes vil ha sin arbeidsplass i Grønnåsen kirke
 • Den som tilsettes må også være disponibel til å spille i andre kirker i fellesrådet
 • Det vil bli aktuelt å kalle inn søkere til prøvespill i tilsettingsprosessen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Knut Arne Aasen , personalsjef, på telefon (+47) 908 75 448
Ann Christin Elvemo , kapellan, på telefon (+47) 415 73 976