Ung i Kor Oslo

Hjemmeside: http://www.ungikor.no/oslo

Ung i Kor Oslo er et regionledd i den landsomfattende kor-organisasjon for barne-og ungdomskor, Ung i Kor.

Ung i Kor Oslo har 97 medlemskor i Oslo og ca. 3500 medlemmer.
Ung i Kor Oslo jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov.
I tillegg jobber vi for å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Musikkonsulent 50%

Ung i Kor Oslo søker en musikkonsulent i 50% stilling.
Konsulenten vil jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo og sitter i kontorfelleskap i Oslo musikkråd.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger, må påregnes.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er å bistå daglig leder i å:

• Utvikle musikkfaglige arrangementer for medlemskor.
• Planlegge og gjennomføre årlige arrangement.
• Oppfølging og veiledning av medlemskor.
• Søknadsskriving.

Arbeidssted i Møllergata 39 i Oslo, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med flere andre musikkorganisasjoner.

Søknad: oslo@ungikor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Julie Kleive på e-post eller telefon 93808988