Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Universitetslektor i musikkterapi - toårig vikariat

Stillingen er et 50 prosent vikariat for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2022.

Stillingens fagområde er musikkterapi med vekt på undervisningsoppgaver innen videreutdanningen musikk og helse og masterprogrammet i musikkterapi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning innen emner som relasjon- og kommunikasjonserfaring, generell pedagogikk og didaktikk, musikkterapeutisk teori og metode, samt andre musikk- og helsefaglige områder, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som ansettes. Videre vil arbeidsoppgavene omfatte veiledning av masterstudenter i musikkterapi.

Det forutsettes at den som ansettes, går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamen.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere

  • Mastergrad i musikkterapi eller tilsvarende utdanning
  • Erfaring fra musikkterapeutisk praksis

Videre er det ønskelig med:

  • Relevant erfaring med forsknings- og/eller utviklingsarbeid ut over mastergradsnivå
  • Undervisnings-/veiledererfaring fra høyere utdanning
  • Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektor kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk).

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil de mest aktuelle kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av for eksempel vitenskapelige arbeider, dokumentasjon av undervisningsopplegg og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer.

Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Brit Ågot Brøske på tlf. 915 87 176 eller spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr. e-post til post@nmh.no

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 23.02.2020.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten