Asker kommune

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.

Kulturskolelærer - dirigent for barne- og ungdomskor

Kulturskolelærer som dirigent for kulturskolens barne- og ungdomskor i 20 % vikariat i perioden 1.3.2020 – 30.6.2020.

Vi søker kulturskolelærere som brenner for kunstfagene, er gode lagspillere som er åpne for samarbeid, har god digital kompetanse, og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling.

Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole slår seg formelt sammen til én skole fra 1.1.2020.

Arbeidsoppgaver
* undervisning og direksjon av barne- og ungdomskor, aldersgruppe 6-16 år
* for- og etterarbeid knyttet til undervisning
* planlegging og gjennomføring av undervisning, konserter og ulike prosjekter
* oppfølging og kontakt med elever og foresatte
* deltakelse i fellesmøter, samt team- og komitearbeid knyttet til undervisningen

Undervisningssted (for tiden): Østre Asker gård, onsdager

Kvalifikasjoner
* utøvende kunstfaglig utdannelse innen sang og/eller direksjon fra høgskole/universitet, minimum Bachelor-grad
* pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU)
* gode pianoferdigheter
* gode direksjonsfaglige ferdigheter
* erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
* gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere som innkalles til intervju må være forberedt på å gjennomføre prøvedirigering av barne- og ungdomskoret som en del av intervju-/ansettelsesprosessen.

Vi søker kulturskolelærere
* som ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
* med evne til å arbeide selvstendig, strukturert og ryddig
* som er lagspillere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
* som liker å arbeide med barn og ungdom
* som er kreativ og tar initiativ
* som har gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr
* et godt og inkluderende arbeidsmiljø
* arbeid organisert i lærerteam
* stort fagmiljø i kulturskolen
* mulighet for faglig utvikling
* lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Kontaktperson
Eli Engstad Risa, Avdelingsleder, tlf: 66768101, mobil: 93211623
Kim Stian Gjerdingen Bakke, Kulturskolerektor, tlf: 66768104, mobil: 41434101

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten