Averøy kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.kirkeniaveroy.no/

Kommunen består av de 3 soknene Kvernes, Kornstad og Bremsnes med hver sin kirke som bærer samme navn. Kommunen har ca 5.800 innbyggere, hvor rundt ca 4.800 av disse er medlemmer i Den norske kirke. Utenom de 3 soknekirkene, legges noen gudstjenester hvert år til Langøy kapell og til den flotte stavkirka på Kvernes.

Kantor / kirkemusiker

Det er for tiden ledig full stilling (100 %) som kantor / kirkemusiker i Averøy kommune.

Averøy kirkelige fellesråd søker etter en engasjert og kreativ kantor / kirkemusiker, med 4-årig universitets- eller høyskoleutdannelse i 100 % stilling. Stillingen vil bli tillagt ansvar for å videreføre og videreutvikle det musikalske tilbudet som kirken har et naturlig ansvar for, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger, samt kor- og konsertvirksomhet. Den som blir tilsatt vil ha gode muligheter til å kunne forme stillingen sin selv.

Instrumenter

Kvernes kirke har et orgel med to manualer og 17 stemmer, bygget i 1988 av Brødrene Wilbrandt. Bremsnes kirke har et Jørgensen-orgel med 18 stemmer, og i Kornstad kirke finnes det et eldre Walcker-orgel med 9 stemmer. Begge instrumentene har to manualer. Orgelet i Langøy kapell ble også levert av Walcker, og har ett manual, fire stemmer, og anhangspedal. I Kvernes og Bremsnes kirker står det et flygel, og i Kornstad kirke og Langøy kapell, et piano. Alle instrumentene er godt vedlikeholdt og i god stand.

Arbeidsoppgaver

 • Ha det overordnede ansvaret for det kirkemusikalske livet i menighetene.
 • Videreføre og videreutvikle det gode kirkemusikalske arbeidet som finnes på Averøy pr i dag, herunder de årlige sommerkonsertene i Kvernes kirke
 • Spille til gudstjenester, og forberede disse sammen med prest.
 • Bidra til å videreutvikle det musikalske innholdet i gudstjenestene.
 • Lede kor / vokalgruppe
 • Bidra ved behov som faglig ressurs inn i menighetenes barne- og ungdomsarbeid, herunder konfirmantarbeid, nyoppstartet barnekor, samt enkelte trosopplæringstiltak.
 • Spille i vielser og begravelser, samt andakter på institusjoner.
 • Delta på stabsmøter og i aktuelle utvalg
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner

 • 4-årig kantor- eller kirkemusikkutdanning fra høyskole eller universitet i samsvar med tjenesteordning for kantorer. Relevant musikalsk bakgrunn kan i gitte tilfeller
  kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.
 • Fagkompetanse knyttet til orgler er ønskelig.
 • Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeid.
 • Erfaring med korvirksomhet.
 • Må kunne bruke pc i sitt daglige arbeid. Fellesrådet benytter bl.a
 • Medarbeideren
 • Må kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Det vil være en stor fordel å beherske norsk muntlig og skriftlig, da arbeidsspråket er norsk.
 • God kjennskap til Den Norske Kirke, medlemskap kreves.
 • Fremlegge tilfredsstillende politiattest ved tilsetting, jfr. Kirkeloven § 29

Personlige egenskaper

 • Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt og humørfylt arbeidsfellesskap med øvrig stab og frivillige i menighetene.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ.
 • Flotte kirkerom med brukbare orgler og akustikk.
 • En kommune med et rikt og variert musikkliv, samt nærhet til
 • Kristiansund med egen Operafestival, og Festspillene i
 • Kristiansund (tidl KKKK-festival)
 • Mange fritidstilbud, et aktivt foreningsliv, og en flott natur.
 • Fleksibel arbeidstid – dag, kveld og helg.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP

Finner du denne stillingen interessant, så ikke nøl med å sende en søknad.

Dersom du ønsker å søke på stillingen, ber vi om at søknaden sendes inn gjennom følgende nettsted ved å følge denne linken: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4183019654?link_source_id=0

Navn på søkere vil bli offentliggjort, med mindre søker selv ber om det motsatte. Evt. reservering mot offentliggjøring må begrunnes. (Offentleglova § 25)

Kontaktinformasjon
Kristian Futsæter, kirkeverge, 458 79 087, kirkevergen@kirkeniaveroy.no

Arbeidssted
Bruvollveien 11
6530 Averøy

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten