Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Rådgiver - internasjonal virksomhet

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som rådgiver ved internasjonalt kontor. Stillingen ligger under studie- og FoU-seksjonen og er knyttet til seksjonens utviklingsteam. Det forutsettes tett samarbeid med høgskolens internasjonale koordinator.

Internasjonalisering av høyere utdanning er et område i utvikling. Norges musikkhøgskole har omfattende internasjonalt samarbeid innen blant annet student- og ansattutveksling, strategiske partnerskap og andre eksternfinansierte prosjekter inkludert forskningssamarbeid. Høgskolen har et stort antall internasjonale studenter og lærere, og vi jobber strategisk for å benytte oss av mulighetene dette gir for de øvrige studentene. Vi følger tett med på utviklingen av digitalisering av prosesser innen blant annet studentutveksling og innpassing, og du vil få et ansvar inn mot disse prosessene. Du vil arbeide tett med studenter samt faglig og administrativt ansatte. Arbeidet vil medføre noe reisevirksomhet.

Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver knyttet til studie- og FoU-seksjonens daglige drift vil også kunne inngå i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for god avvikling av studentmobilitet (inn og ut), herunder rådgivning til studenter, registrering i FS (felles studentsystem) og strategisk tenkning rundt mobilitet ved NMH
 • Administrativt ansvarlig for ECMA-aktiviteter (European Chamber Music Academy) samt internasjonale fellesprogram (for tiden NoCoM og ECMAster)
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver innenfor arbeidsområdet
 • Administrative oppgaver innen blant annet tilrettelegging for ansattmobilitet, samarbeidsprosjekter, søknadsskriving og rapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant musikkfaglig utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap til norsk og internasjonal høyere utdanning generelt og musikkutdanning spesielt
 • Relevant administrativ erfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring med studentveiledning eller tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Muntlig og skriftlig framstillingsevne på andre språk vil være en fordel
 • Erfaring med administrative systemer som FS, Easy, Canvas og Microsoft Office vil være en fordel
 • God kjennskap til Erasmus+-programmets muligheter og regelverk vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel, initiativrik og god til å se muligheter og sammenhenger
 • Du er vant til å jobbe strukturert og selvstendig, og du har god gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner
 • Du er utviklingsorientert, både i forhold til internasjonaliseringsfeltet og i forhold til digitalisering av arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 504 700 – 605 500 pr. år).

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med internasjonal koordinator Tone Jordhus, telefon 23 40 73 55 eller e-post tone.jordhus@nmh.no (mailto:tone.jordhus@nmh.no)

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten