Østfold musikkråd (ØMR)

Hjemmeside: http://www.musikk.no/ostfold/

Østfold musikkråd (ØMR) er paraplyorganisasjonen for musikklivet i Østfold og fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. ØMR er lokalisert i samme bygg som Østfold kulturutvikling og Kulturskolen i Fredrikstad på Kråkerøy, Fredrikstad.

Daglig leder

Daglig leder Østfold musikkråd – 100% stilling

Vi søker ny daglig leder for Østfold musikkråd fra 1. juni 2020. Daglig leder iverksetter styrets beslutninger og står for den daglige driften av organisasjonen, bl. a. økonomistyring, plan- og budsjettarbeid, samt prosjektansvar.

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

 • Service og veiledning til fylkets musikkliv
 • Kultur- og musikkpolitisk arbeid
 • Styrearbeid
 • Studieforbundsarbeid og -saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Akustikkmåling
 • Informasjonsarbeid, nettsider m.m.

Vi søker en person med høyere utdanning som har

 • god kjennskap til det frivillige musikklivet
 • musikkfaglig kompetanse
 • administrativ og organisatorisk erfaring
 • kjennskap til politiske prosesser og offentlige systemer
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • initiativ, er fleksibel og evne til relasjonsbygging
 • god formuleringsevne skriftlig og muntlig
 • gode IT-kunnskaper

Realkompetanse kan kompensere for formalkompetanse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid. Tiltredelse 1. juni 2020. Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsavtale.

Søknad med CV og vedlegg sendes per e-post til ostfold@musikk.no eller per brev til Østfold musikkråd, Dokka 3A, 1671 Kråkerøy innen 10.01.2020.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Birgitte Magnus, tlf. 950 75 094, birgitte.magnus@musikk.no, evt. til styreleder Petter Spæren, petter.sparen@gmail.com

FAKTA

 • Søknadsfrist: 10.01.2020
 • Tiltredelse: 01.06.2020
 • Lønn: Etter avtale
 • Sektor: Privat
 • Type virksomhet: Frivillig organisasjon
 • Stillingstype: Fast
 • Omfang: Heltid 100%

Arbeidssted: Dokka 3A, 1671 Kråkerøy

Søknad: ostfold@musikk.no

Østfold musikkråd
Dokka 3A
1671 Kråkerøy

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten