Bodø kulturskole

Hjemmeside: http://kulturskolen.bodo.kommune.no/

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024.Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Kulturskolelærer - piano

Arbeidsoppgaver

 • Individuell- og gruppeundervisning
 • Samarbeid i lærerteam og med grunnskole, barnehage og andre
 • Deltakelse i ulike prosjekter
 • Tilrettelegging og gjennomføring av arrangement ved skolen.
 • Bidra i kulturskolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Bodø kulturskole ønsker lærere som har glede av å undervise barn, ungdom og voksne på alle nivåer.
 • Det kreves høyere utdanning i musikk, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. I tillegg kreves pedagogisk
  kompetanse. Realkompetanse kan bli vurdert.
 • Det er en fordel at pianolæreren behersker ulike sjangere.
 • Ved tilsetting legges det vekt på bevisst holdning til pedagogisk arbeid, evne til å inspirere og formidle samt ha engasjement.
 • Nytenkning og kreativitet framholdes også som viktig for arbeidet.
 • Gode datakunnskaper og generelt gode rapporteringsrutiner er i tillegg viktig for arbeidsutførelsen.
 • Søkerne må både kunne arbeide selvstendig, være strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkerne må beherske norsk språk.

Vi tilbyr

 • En interessant, krevende og utfordrende stilling i en aktiv og positiv organisasjon.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø
kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten