Universitetet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitetets visjon er samskaping av kunnskap, med en tre-delt strategi: Læring og utdanning for framtiden, globalt mindset, nyskaping og samfunnsengasjement. Vi har over 1.400 ansatte og vel 13.000 studenter. Universitetet har en nasjonal, regional og internasjonal profil.

Fakultet for kunstfag er ett av seks fakulteter ved UiA, med rundt 115 ansatte og 550 studenter. Fakultetet består av tre institutter; Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Fakultetsdirektør ved Fakultet for kunstfag

Attraktiv stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for kunstfag
Vi søker en leder med integritet som evner å tenke helhetlig. Du må ha et godt overblikk og klare å omsette samskaping av kunnskap til konkrete mål og tiltak. Som fakultetsdirektør får du varierte lederoppgaver og en bred kontaktflate hvor samhandling med dyktige kollegaer er sentralt.

Stillingen er viktig for universitetets moderne, internasjonale og tverrfaglige tankegang. Lederoppgavene spenner innenfor et strategisk og operativt område.

Vi ser etter en samhandlende, nysgjerrig og proaktiv leder. Du må kunne ta godt vare på og videreutvikle det gode samarbeidet mellom en effektiv administrasjon og våre dyktige vitenskapelige ansatte.

Direktøren spiller en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Fakultet for kunstfag, som gir undervisning og driver kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen fagområdene drama/teater, musikk og visuell kunst.

Se gjerne informasjon om universitetets strategi eller Fakultet for kunstfag.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv styrking og videreutvikling av fakultetet, i samsvar med våre langsiktige og strategiske mål
 • Lede, koordinere, organisere og utvikle den administrative delen av virksomheten innenfor de gitte rammer
 • Sørge for god og effektiv gjennomføring av fakultetets økonomi- og personalforvaltning, studie- og forskningsadministrasjon og øvrig administrativ virksomhet
 • Bidra aktivt til ønsket omdømmebygging og profilering av fakultetets virksomhet
 • Samarbeide tett med dekan som er leder av fakultetsstyret, med faglig ansvar for forskning og utdanning, der fakultetsdirektøren har ansvar for saksforberedelse og iverksetting av vedtak
 • Samarbeide med tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Vellykket ledererfaring med tydelige overføringsverdier og gode resultater å vise til
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på engelsk og norsk (eventuelt god muntlig framstillingsevne på et annet skandinavisk språk, men med god skriftlig framstillingsevne på norsk)

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, og en motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å videreutvikle den positive organisasjonskulturen og det gode arbeidsmiljøet
 • Analytisk og resultatorientert
 • Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Sentral lederposisjon, med et kompetent og engasjert lederkollegium
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
  Interessante og utviklende lederoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken ” Søknad “.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, tlf.38 14 11 12, mobil 918 73 531, e-post seunn.smith-tonnessen@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

HR-rådgiver Per Anders Nygaard, tlf.38 14 12 43, mobil 958 32 040, e- post per.a.nygaard@uia.no

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten