Sarpsborg scene

Hjemmeside: http://www.sarpsborgscene.no/

Sarpsborg scene er byens største kulturscene. Huset eies og drives av Sarpsborg kommune og er organisert under virksomhet kultur og team kulturutvikling.

Siden 1. april har huset vært under storstilt ombygging, og vil åpne i ny drakt i april 2020. Blant annet blir hele det scenetekniske anlegget oppgradert, det bygges nye sidescener, større hovedscene, ny lasteinngang, orkestergrav, forbedret akustikk samt at hele bygningsmassen blir universelt utformet. Dette vil gi huset muligheter til å tilby oppsetninger som er unike for Østfold.

Sarpsborg scene har to saler for scenekunst: Teatersalen med en kapasitet på 530 sitteplasser, og Folkets Bar med en kapasitet på 60. I tillegg har huset et kunstgalleri, Galleri St. Marie. I 2018 hadde vi et totalt besøk på ca. 35.000 publikummere.

Til Sarpsborg scene ligger i dag 5,9 årsverk. Dette er fordelt på teknisk koordinator med hovedansvar for den tekniske driften ved huset, en driftsansvarlig, en lystekniker, to lydteknikere, en scenetekniker samt vertskap. Det skal nå ansettes en produsent. I tillegg fungerer teamleder som husets daglige leder.

Vårt mål er å være en attraktiv kulturaktør for så vel artister og arrangører som for publikum. For å få til det legger vi stor vekt på god service, bred kompetanse hos medarbeiderne og hardt arbeid.

Produsent med ansvar for booking og markedsarbeid

Disse kvalifikasjonene ser vi etter
Sarpsborg scene skal knytte til seg en produsent i en 100 prosent fast stilling. Vi ser etter en medarbeider med et kreativt og nytenkende hode som samtidig er systematisk og jobber planmessig. Det er nødvendig med svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Vi søker deg med dokumentert erfaring fra informasjons- og markedsføringsarbeid, særlig fra digitale flater.

Vi ønsker også at du har erfaring fra praktisk og strategisk arbeid med salg. Evne til å skape kontakt med andre, analytiske evner og samarbeidsevner er også egenskaper vi ser etter. Du må ha evnen til å bryte et overordnet mål ned til konkrete tiltak.

På Sarpsborg scene jobber vi med et stort spekter av kulturproduksjoner. Med nye fasiliteter fra april 2020, vil vi også få økte muligheter til å jobbe med store sceniske produksjoner innenfor teater, opera og musikkteater. Oppsetningene vil primært skje i samarbeid med eksterne aktører, men vi har ambisjoner om å sette opp egne produksjoner på sikt. Du bør ha god kjennskap til disse feltene, og gjerne erfaring som produsent fra før. Du bør også ha, eller tilegne deg, god oversikt over ulike støtteordninger.

Det aller viktigste er likevel at du er sulten på å nå de målene vi setter oss i fellesskap, er en kvalitetsbevisst lagspiller og at du trives i et uformelt og til tider hektisk arbeidsmiljø. Den som ansettes blir del av et kreativt og positivt miljø på kulturhuset, der pålitelighet og selvstendighet er viktig. Vi jobber mye sammen, så du må trives med å jobbe i team.

Arbeidstidene på et kulturhus er varierende, og du må derfor påregne en del kvelds- og helgearbeid i sesongen.

Dette får du jobbe med
Produsenten vil få en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Sarpsborg scene. Du blir husets fremste ansikt utad og vil få hovedansvaret for å knytte kulturhuset enda tettere til lokalbefolkningen. Det ser vi for oss at du lykkes med ved å jobbe med nye samarbeidspartnere, ta godt vare på de eksisterende, utvikle nye konsepter for publikum, samt å jobbe for både kvalitet og bredde i programtilbudet.

Du vil få stor frihet til å utforme din egen arbeidshverdag, men disse oppgavene ligger til grunn for stillingen:

 • Hovedansvar for booking av kulturhusets program i tråd med vår utviklingsstrategi
 • Utvikle og gjennomføre husets strategiske og praktiske salgs- og markedsarbeid, mot så vel publikum som næringsliv
 • Bygge merkevaren Sarpsborg scene
 • Hovedansvarlig for ekstern kommunikasjon på alle flater (nettside, billettsystem, nyhetsbrev, SoMe, sesongprogram, pressearbeid etc.)
 • Produsere forestillinger og konserter, også i samarbeid med eksterne aktører
 • Prosjektledelse for enkeltarrangementer
 • Arrangementsavvikling

Krav til utdanning og praktisk erfaring

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå, fortrinnsvis med markedsføring og/eller salg i fagkretsen
 • Dokumentert erfaring fra praktisk og strategisk salgs- og markedsføringsarbeid
 • Dokumentert erfaring fra kulturarbeid, særlig med booking og programmering
 • Erfaring som produsent av store forestillinger eller konserter er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf. 69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten