Fredrikstad kommune

Hjemmeside: http://www.fredrikstad.kommune.no/

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård.

Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Utvikling av kulturbaserte næringer - fast 100 % stilling

Kulturetaten i Fredrikstad kommune søker nå etter en medarbeider som kan videreutvikle og hente ut kunst- og kulturfeltets potensiale som kreativ næring og ressurs i utviklingen av kulturbyen Fredrikstad.

Kulturetatens kjerneoppgaver er drift og utvikling av kulturhusene, fritidsklubbene, kulturskolen, kino, bibliotekene og idrettsfeltet. Videre har etatens fagstab ansvar for plan- og utviklingsarbeid innen kunst og kulturfeltet, kulturbasert næring; integrering av kultur i samfunns- og byutviklingsprosesser; forvaltning av kommunens tilskuddsordninger og prosjektmidler; deltakelse i interregionale prosjekter samt gjennomføring av egne arrangementer. Etaten har ca. 200 ansatte og består av kultursjefens fagstab og seks virksomheter.

Fredrikstad kommunes kulturplan vektlegger et økt fokus på at Fredrikstad skal ha et profesjonelt miljø innen kreativ næring. Fredrikstad har et rikt kunst- og kulturfelt og en rekke kreative fagmiljøer som vi har et stort potensial i å utvikle videre, eksempelvis innenfor filmbransjen, kunstnerfeltet, scenekunstfeltet og et rikt arrangørmiljø.

Byen har også unike historiske arenaer med blant annet Gamlebyen og Isegran som er under stadig utvikling både som destinasjoner og som attraktive arenaer og miljøer for kreative næringer, med særlig fokus på opplevelsesnæring og håndverkstradisjoner.

Kulturbaserte næringer vokser raskt og er viktig både i seg selv og som innsatsfaktor i utviklingen både av kulturfeltet og næringslivet. Med kulturbaserte næringer definerer vi visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv og tradisjonshåndverk, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Samtidig er Fredrikstad i stor vekst og bysentrum er i transformasjon. Kommunens planverk er tydelig på at sentrum skal utvikles med fokus på en funksjonsblanding av kultur og næring, og vektlegger en byutvikling fundert på kreative miljøers betydning for en urban og spennende by. I dette arbeidet ønsker vi derfor at både kulturminner, kunst og kreativitet ses som ressurs og integrert del av byplanleggingen.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en by i rask utvikling og med et rikt kulturliv
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
 • Utfordrende oppgaver i et større fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale

Hovedoppgaver

 • Styrke partnerskapet mellom kulturaktører, det offentlige og forskningsmiljøer
 • Arbeide frem tiltak for å hjelpe kulturlivet til å skaffe seg større inntekter i former som ikke kompromitterer deres kulturelle integritet
 • Jobbe frem prosjekter og sikre ekstern finansiering for utviklingsprosjekter innen sektoren
 • Styrke kommunens arbeid med besøks- og attraksjonsutvikling av historiske arenaer og miljøer
 • Bidra i arbeidet med kulturledet byutvikling (cultural planning)
 • Politisk saksbehandling innenfor feltet
 • Andre oppgaver må påregnes og det forventes at det bidras inn i
 • Kulturetatens øvrige arbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdannelse på universitet eller høgskolenivå. Søkere uten grad, men med relevant realkompetanse kan også vurderes
 • Erfaring fra utviklingsarbeid innenfor kunst- og kultursektoren og med kreativ næring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har god kjennskap til både offentlig forvaltning og privat sektor
 • Du har kjennskap til internasjonale og nasjonale finansieringsordninger for tverrsektorielt samarbeid
 • Du har god gjennomføringsevne og trives med å arbeide selvstendig og med høyt tempo
 • Du har god formulerings- og formidlingsevne, visuelt, skriftlig og muntlig på både engelsk og norsk
 • Du er innovativt anlagt og trives med å jobbe prosjektbasert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Tiltredelse snarest mulig etter 1.1.2020.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Interne søkere kan gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen Hjem.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.

Spørsmål om stillingen rettes til etatssjef kultur Ole-Henrik Holøs Pettersen, tlf. 92866411. E-post: olepet@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten