Åfjord kulturskole

Hjemmeside: http://www.afjord.kommune.no/

Åfjord kommunes visjon er Glød, Glede og Utvikling. Vi har lyktes med å skape et kompakt og estetisk kommunesenter på Årnes, med urbane kvaliteter og gode servicetilbud. Kommunens kystsentrum Stokksund er i vekst, og vekker internasjonal interesse i reiselivssammenheng. Kommunen har mye flott og ikke minst variert natur.

Vi er om lag 3 300 innbyggere som bor midt i Fosen, cirka åtte mil fra Trondheim. Vi har et levende kulturliv, videregående skole, full barnehagedekning, blant landets laveste sykefravær og innbyggere som «drar sammen». Kommunen står også i sentrum for Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. Med et sterkt og engasjert næringsliv innen handel, landbruk, havbruk, reiseliv, bygg og anlegg er kommunen godt rustet for fremtidig vekst.

Musikklærer i kulturskolen

Åfjord Kulturskole har pr i dag ca. 150 elevplasser og 6 ansatte.
I forbindelse med kommunesammenslåing skal vi utvide virksomheten og søker etter engasjerte medarbeidere som vil være med å utvikle vår lille men engasjerte enhet.

Nye Åfjord kommune søker faglærere i musikk i inntil 160% fast stilling. Undervisningen vil primært foregå i kulturskolen og ca. 60% vil være tilknyttet undervisning på Åset skole 5.-10.trinn og Brandsfjord skole.

Vi søker primært etter deg som kan messingblås, piano og sang. Det er mulig å kombinere flere av fagene både som en deltidsstilling og opp til en 100% stilling.

Andre fagkombinasjoner kan også være av interesse så lenge du har kompetanse i et av de overnevnte fagene.

Som skole vil vi kjennetegnes ved at vi er:

 • Engasjert
 • Fleksibel
 • Utviklingsorientert
 • Fremtidsrettet

Kulturskolen skal være et ressurssenter for hele kommunen. Vi skal jobbe for at kunstfagene skal være viktige i seg selv, men samtidig skal vi utvikle og bruke vår kompetanse til å bidra innen helse og integreringsarbeid.

Åfjord Kulturskoles visjon er:

Vi vil være blant landets mest framoverlente og nysgjerrige kulturskoler. Ved å være utviklingsorienterte sørger vi for at våre elever til enhver tid får den beste undervisningen for den enkelte, og et fagtilbud som er relevant. Gjennom engasjert, fleksibel og fremtidsrettet kunstopplæring skaper vi trygghet, ytringsrom og ytringskompetanse blant våre elever. Vi jobber for å gjøre våre elever til hele mennesker, og gjennom det bidrar vi til et rikere samfunn med større takhøyde.

Arbeidsoppgaver

 • Kulturskoleundervisning med hovedvekt på opplæring i messingblås, piano og/eller sang
 • Undervisning i musikk fra 5.-10.trinn i grunnskolen
 • Bidra til faglig utviklingsarbeid i kultur- og grunnskolen
 • Utvikle nye tilbud og tverrfaglige prosjekt i kulturskolen
 • Bidra til at kulturskolen er et ressurssenter for lokalt kulturliv og en synlig kulturaktør i Åfjord kommune
 • Tilrettelegge og delta i kulturskolens forestillinger og aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Faglærer i musikk på høyskolenivå, eller tilsvarende
 • Kompetanse på flere instrumenter er ønskelig
 • Kompetanse i gruppeundervisning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker faglig sterke og allsidige medarbeidere
 • Engasjert og med ønske om å utvikle berikende samarbeid både for kolleger og elever
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er utviklings- og løsningsorientertbåde på vegne av fagene og elevene
 • Er fleksibel med gode evner til å tilpasse seg endrede behov, mestrer økt arbeidspress i perioder
 • En lagspiller som er god på tverrfaglig samhandling og prosjektarbeid
 • Åfjord Kulturskole har fokus på gehørbasert
  opplæring, og søker lærere med denne kompetansen
 • Har erfaring eller kompetanse fra gruppeundervisning
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Politiattest fremlegges før tiltredelse

Vi tilbyr

 • Kreativt og godt fagmiljø
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens kulturskole i Åfjord
 • En spennende kommune i utvikling
 • Nytt aktivitetshus med nye kulturskolelokaler står ferdig i 2021
 • Lønn etter gjeldende tariff

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Tormod Gjersvold , Rektor, på telefon 93048488