Støren kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.storen.kirken.no/

Støren kirkelige fellesrådsområde omfatter Midtre Gauldal kommune med 6200 innbyggere. Kommunens administrasjonssenter ligger på Støren, 5 mil sør for Trondheim sentrum, og er et knutepunkt med gode kommunikasjonsforbindelser både nordover og sørover.

Kantor / organist

Arbeidsområde er i hovedsak kirkene i Støren, Soknedal, Budal og Singsås, men tjeneste andre steder i kommunen må påregnes.

Kantor/ organist skal samarbeide med fast ansatt kirkemusiker som også vil ha 50 % stilling. Det forventes at de faste arbeidsoppgavene deles.

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent kirkemusikalsk utdanning.
  • Søkere må være medlem av Den norske kirke.
  • Må disponere bil.

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk og tariff.
  • Pensjonsordning i KLP.
  • Skyssgodtgjørelse.

Stillingsbrøk: 50 % vikariat for 1 år, med mulighet for fast ansettelse

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Eli Ødegård , Kirkeverge, på e-post eller telefon 950 89 461