Stiftelsen Bergen Kjøtt

Hjemmeside: https://www.bergenkjott.org/

Bergen Kjøtt er en kulturarena som består av over tretti enheter som leies ut til ulike formål som øvingsrom, verksted og studio. Lokalene stilles til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler til et moderat leieprisnivå. I andre etasje i bygget er det et stort rom som benyttes til utstillinger, konserter, forestillinger mv.

På Bergen Kjøtt arbeider et stort antall ulike artister. Flere av Norges fremste kunstnere, kulturarbeidere og musikere skaper, utvikler og formidler et vidt spekter av kunstneriske uttrykk på huset. Bergen Kjøtt et attraktivt og tilgjengelig sted for kunstnere og musikere, som legger til rette for produksjon, utvikling, nyskaping, kunstfaglig utveksling og samarbeid i kunst og kulturlivet.

Stiftelsen Bergen Kjøtt ble opprettet i mars 2019. Stiftelsen eier og driver bygget i Skutevikstorget 1, kjent som Bergen Kjøtt.

Daglig leder

Ønsker du å lede en av Bergens viktigste kulturarenaer? Bergen Kjøtt huser noen av Bergens fremste kulturaktører, og har et stort og spennende formidlingsareal i andre etasje. Nå søker vi en daglig leder til å drive Bergen Kjøtt, og til å lede arbeidet med å utvikle det unike huset videre.

Arbeidsoppgaver
•Daglig leder skal være ansvarlig for å lede Bergen Kjøtt i tråd med vedtatte strategier og budsjetter
•Lede den daglig drift, herunder økonomistyring og budsjettkontroll
•Administrasjon av utleie av studio og kontakt med leietakere
•Kontakt med kunstfaglig kompetanse knyttet til programmering av innhold. Stillingen kan også innebære et programmeringsansvar
•Tilrettelegging for innholdsproduksjon på huset, blant annet ved inngåelse og oppfølging av avtaler knyttet til arrangementsavvikling
•Administrative oppgaver som søknadsskriving og rapportering
•Ansvar for drift av eiendommen i Skutevikstorget 1/Bergen Kjøtt, inkludert inngåelse og oppfølging av avtaler knyttet til slik drift, vedlikehold, oppussing og videreutvikling av eiendommen
•Daglig leder rapporterer til styret

Stillingen er interessant og utfordrende, med et sammensatt ansvar for drift og videreutvikling av et av byens mest spennende kulturhus.

Ønskede kvalifikasjoner
•Leder- eller prosjektledererfaring fra profesjonell kunstproduksjon og/eller drift av kulturarena
•Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse
•God kjennskap til lokalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv
•Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
•God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eventuelt et nordisk språk) og engelsk
•Kjennskap til offentlige forvaltning og politiske prosesser
•Kjennskap til drift av bygg
•Selvgående og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
•Åremålsstilling 3 år, med mulighet for forlengelse
•100 % stilling, med mulighet for å tilpasse til den rette kandidaten
•Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig stilling
•Kontorlokale i Bergen Kjøtt
•Lønn etter avtale
•Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
•Tiltredelse etter avtale

Søknad: stiftelsen@bergenkjott.org

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kjersti Døssland , styreleder, på e-post