Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Hjemmeside: http://www.pnek.org/

Stiftelsen PNEK er en nettverksorganisasjon bestående av “noder” (selvstendige festivaler, galleri og produksjonsmiljø) spredt rundt i Norge som på ulike måter arbeider med elektronisk kunst og tverrestetiske kunstformer. Formålet er å være en samlende og koordinerende ressurs for nodene, og en pådriver for produksjonen av elektronisk kunst i Norge.

Daglig leder

PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst, søker ny daglig leder i 50% stilling. Stillingen er et 2-årig engasjement. Søknadsfrist 10. oktober med ønsket ansettelse fra desember 2019. Intervjuer vil bli gjennomført 21.–22. oktober. Lønn etter avtale.

Stiftelsen PNEK er en nettverksorganisasjon bestående av “noder” (selvstendige festivaler, galleri og produksjonsmiljø) spredt rundt i Norge som på ulike måter arbeider med elektronisk kunst og tverrestetiske kunstformer. Formålet er å være en samlende og koordinerende ressurs for nodene, og en pådriver for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. For mer informasjon, se www.pnek.org.

PNEK er per i dag finansiert av Norsk Kulturråd, men går nå inn i en endringsfase fra fast finansiering til å bli et prosjektorientert tiltak. Vi søker en ny daglig leder som skal lede arbeidet med å sette en ny retning for PNEKs framtid i tett samarbeid med styret og nodene. Vi ønsker oss en uredd pådriver for koordinering og formidling av kunstproduksjon og kompetanse i nettverket. Daglig leder skal fungere som en kulturpolitisk drivkraft, og bidra til økt synliggjøring og profilering av elektronisk kunst, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet vil fordre noe reisevirksomhet. Utover dette har man mye fleksibilitet i egen arbeidstid og -sted. Daglig leder har ansvaret for både administrative og faglige oppgaver. Som daglig leder vil man få personalansvar ved utvidelse av stab eller ved prosjektansettelser.

Vi ser etter følgende egenskaper:
• faglig forankring i norsk kunst- og kulturliv
• god kunnskap om og kjennskap til kunstfeltet man skal jobbe i
• evne til å motivere, inspirere og iverksette mål og visjoner
• erfaring med offentlige tilskuddspartnere
• prosjekt og utviklingserfaring
• erfaring med å arbeide selvstendig
• gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
• god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Faste arbeidsoppgaver:
• økonomistyring av stiftelsen
• kontakt med tilskuddspartnere og bevilgende myndigheter
• representere PNEK i inn- og utland
• ha løpende kontakt med nodene
• utforme strategier og tiltak i samarbeid med styret
• organisere styremøter i samråd med styreleder
• avvikle rådsmøtet for alle nodene en gang hvert år
• gjennomføre faglige sammenkomster i PNEKs regi

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Gyrid Nordal Kaldestad, tlf. 911 48 586, eller styreleder Eirik Arthur Blekesaune, tlf. 415 00 966.
Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til pnek@pnek.org
Søknadsfrist 10.10.2019

Søknad: gyrid@pnek.org

Spørsmål om stillingen, kontakt: Gyrid Nordal Kaldestad , Daglig leder, på e-post eller telefon 91148586
Eirik Arthur Blekesaune , Styreleder, på e-post eller telefon 415 00 966