Kongsberg kulturskole

Hjemmeside: http://www.kongsberg.kommune.no/

Kongsberg kulturskole har over 700 elevplasser og 38 lærere fordelt på ca 17 årsverk.

Kulturskolen har tilbud innen musikk, kunst, teater, dans og skapende skriving, og har et utstrakt samarbeid med lag, foreninger, festivaler, grunnskole og andre kommunale fagenheter, musikklionje videregående skole m.m. Under kulturskolens administrasjon ligger også Sølvtråden – den kulturelle skole og barnehagesekken og Den blå timen – kulturtilbud til eldre i institusjon. Den blå timen drifter vi for hele Kongsbergregionen med 7 kommuner.

Kongsberg ble Årets kulturskolekommune i 2016, og kulturskolen har stor aktivitet og er ambisiøs og nytenkende. Vi har fokus på kvalitet, samarbeid og sosiale rammer, og skal være et lærerikt og godt sted å være for alle – fra bredde til spiss.

Kulturskolen selger direksjonstjenester til kor og korps. Dirigentene er ansatt i Kongsberg kommune – kulturskolen.

Kulturskolelærer - kordirigent, sang, folkedans, prosjekter

Det er ledig et vikariat i tilsammen 75% stilling, med variert innhold – tidsperiode er 07.10.19 – 20.06.20. Kulturskolens faste lærer, som når går ut i fødselspermisjon, har kompetanse innen både sang, kor og folkedans. Vi åpner derfor for å kunne søke på deler av stillingen. NB: Presiser i tilfelle hvilke i søknaden.

Vi tilbyr

 • Varierte, spennende og meningsfulle arbeidssoppgaver
 • Tilsetting i Årest kulturskolekommune 2016
 • Fellesskep og faglig tilhørighet i et meget kompetent og aktivt lærerkollegium i Kongsberg kulturskole
 • Gode samarbeidspartnere i Kongsberg Pikekor, BUL, grunnskole og andre

Innhold i stillingen

 • Dirigent for Kongsberg pikekors aspirantkor – 15% stilling (øvedag torsdager – er tidsmessig lagt før juniorkor)
 • Dirigent for Kongsberg pikekors juniorkor – 15% stilling (øvedag torsdager – er tidsmessig lagt etter aspirantkor)
 • Sanglærer/korgruppe i Kulturskoletilbud Hvittingfoss – 15% stilling
 • Folkedansgrupper – 12% stilling
 • Div prosjekter i skole/barnehage/kulturskole: “Flere farger”, “Sangskattekista”, allmusikk m.m. 18% stilling
 • I alle stillingsdelene har den ansatte lærer ansvar for faglig og pedagogisk innhold, planlegging og gjennomføring av ukentlige øvelser, evt prosjektperioder – i nært samarbeid med naturlige samarbeidspartnere (styre i foreningene, andre dirigenter og folkedansinstruktører, prosjektkollegaer i kulturskolen m.fl)

Formelle kvalifikasjonskrav

Høgskoleutdanning innen musikk, med fagområde sang/direksjon og/eller folkedans – inkludert pedagogikk

Krav og ønsker til deg

 • Du har god erfaring fra korledelse, sangundervisning og/eller ledelse av folkedansgrupper
 • Du har erfaring fra og liker å arbeide med barn og unge
 • Du er kreativ og har evnen tril å inspirere og engasjere
 • Du kan lede store grupper og har gode samarbeidevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Irene Bjørnnes på e-post eller telefon +47 48166549