Gjøvik kunst- og kulturskole

Hjemmeside: http://www.gjovik.kommune.no/

Gjøvik kunst- og kulturskole tilrettelegger undervisning for elever med utviklingshemming og innen psykisk helse. Vi har i dag et antall grupper innen musikk, dans/bevegelse og kunst.

Skolen drives etter Rammeplanen for kulturskolen. Skolen gjennomfører flere arrangementer i året, der lærerne har en viktig rolle.

Fritidskonsulent for tilrettelagt sang- og musikktilbud

 • 30 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge, igangsette, gjennomføre og følge opp sang- og musikktilbud for deltakere med behov for tilrettelagt tilbud. For tiden tilbud om band, som Rockeværstingen og Blanda Drops samt Sangkoret Korpus og Sangstund (musikklek).
 • Må kunne akkompagnere kor og sangere
 • Undervisning av barn, ungdom og voksne deltakere, primært i gruppe.
 • Kontakt med foreldre/foresatte, fagfolk og andre viktige kontaktpersoner.
 • I samarbeid med støttekontaktkoordinator skal det arbeides kontinuerlig med oppfølging av deltakerne.
 • Samarbeid med de øvrige aktivitetene i det tilrettelagte kulturtilbudet og eksisterende kulturliv.
 • Ved ledig kapasitet vil det være aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor Gjøvik kunst- og kulturskole.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning relevant for tilrettelagte sang- musikktilbud kreves, f. eks musikkterapi. Søkere med god realkompetanse vil også vurderes.
 • Erfaring fra sang- og musikkarbeid innen kor og band er en fordel, gjerne for deltakere med behov for tilrettelagt undervisning.
 • Vi søker en selvstendig person, med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper som er fleksibel, tålmodig og kreativ.
 • Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Godkjent politiattest.

Vi kan tilby

 • Fast stilling med arbeid for spennende målgrupper. Interessant fagmiljø med engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning.
 • Mulighet for å delta i spennende prosjekter.
 • Arbeid dagtid og kveldstid – det må regnes med noe helgearbeid i forbindelse med konserter e.l.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Helge Øye, rektor, tlf. 911 23 616 elller Ola Narten Svendsen, fagleder tilrettelagte kulturtilbud, tlf. 909 40 644.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten