Steigen kirkelige fellesråd

Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/steigen/

Menighetene i Steigen har 3 sokn med tre hovedkirker, tre kapell og åtte kirkegårder. Stillingen går inn i et stabsfellesskap som pr. i dag består av sokneprest, kirkeverge, trosopplærer, og to kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere. kirkekontoret ligger i Rådhuset i Leinesfjord.

Kantor / Organist / Kirkemusiker

Steigen kirkelige fellesråd har ledig 70 % stilling som Kantor / Organist / kirkemusiker med tiltredelse 1. januar 2020. Det er mulighet for utvidelse av stillingen.

Kantor/organist/kirkemusiker spiller en viktig rolle for menighetene i Steigen og må kunne ta aktiv del i alle typer gudstjenester. Personlig egnethet og fleksibilitet samt evne og vilje til å arbeide i team er svært viktig og vil bli vektlagt. Manger frivillige er med og bidrar i et spennende gudstjenestefellesskap og det er viktig å kunne samarbeide med frivillige i alle aldersgrupper.

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet. Det er ønskelig med interesse og kompetanse innen drift av kor, gjerne barnekor og arbeid med barn og unge. Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke og det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferder og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab.
 • Ansvar for oppgaver knyttet til kor og musikkarbeid, gjerne tilrettelagt for barn og unge.
 • Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.
 • Bidra til menighetsutvikling i samarbeid med stab, menighetsråd og andre aktører.
 • Oppgaver knyttet til konfirmantarbeid og trosopplæring.
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis kirkemusikalsk utdanning, eller annen relevant utdanning/erfaring
 • Allsidig orgel- og pianoferdigheter
 • Søkere må gjerne beherske flere musikksjangre
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring i korledelse.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den Norske kirke
 • Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og samtidig inspirere, kommunisere og samarbeide godt med frivillige og stab.
 • Interessert og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Arbeidsvilkår for øvrig etter gjeldende avtaleverk for kirkelig sektor.

Annet:
Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil. Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. Kirkelovens §29. For nærmere opplysning kontakt kirkeverge Torill Aas tlf.92240253 eller Organist Magne Nilsen,
tlf. 41410635

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten