Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Personalrådgiver

Er du den vi søker?
I seksjon for økonomi, personal og arkiv er det ledig stilling som personalrådgiver. I tillegg til personal har seksjonen ansvar for budsjett og økonomistyring, regnskap, lønn, anskaffelser og arkiv. Det er 12 ansatte i seksjonen i tillegg til seksjonsleder. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling, veiledning og rådgivning innenfor HR/personalområdet
 • Vedlikehold og utvikling av personalpolitiske dokumenter m.m.
 • Internkontroll innen HR/personalområdet
 • HMS ansvarlig
 • Sekretær i diverse råd og utvalg (AMU, tilsettingsråd, utvalg for mangfold og likestilling m.fl.)
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver avhengig av kandidatens kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant realkompetanse kan kompensere for krav til utdanning
 • Solid saksbehandlingserfaring fra HR/personalforvaltning i statlig sektor og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren er ønskelig.
 • God kompetanse i bruk av SAP og fordel med kjennskap til arkivsystemet Public 360
 • God kjennskap til relevante lover og regler
 • Gode språkkunnskaper er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull og selvstendig
 • Ryddig, nøyaktig og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper og positiv innstilling
 • God serviceinnstilling
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer som seniorrådgiver, stillingskode 1364 lønnstrinn 67-72 (f.t. kr 552.800 – 667.200 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Cathrine Bøgestub, tlf. 994 53 337 eller e-post cathrine.bogestub@nmh.no.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten