Oppegård kirkelige fellesråd

Hjemmeside: https://kirken.no/oppegard

Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet. Kommunen har i dag ca 27 000 innbyggere, ca 8500 av disse bor i Greverud sokn.
Oppegård kommune slås sammen med Ski kommune 1.januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Greverud kirke der denne stillingen får arbeidsplass. Kantor har kirkevergen som nærmeste overordnede.

Greverud menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid.

Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.

Kantor/Organist i Greverud kirke

Kantor i Greverud skifter arbeidssted, og det blir ledig 100 % stilling som kantor/organist med hovedarbeidssted i Greverud kirke.

Kommunen består i dag av tre menigheter, Kolbotn, Greverud og Oppegård. Det er tre kantorer i til sammen 260 % stilling.

Det er stor aktivitet gjennom hele uken i Greverud kirke, og på søndagene er det varierte gudstjenester basert på 3 ordninger; tradisjonell gudstjeneste, band- og lovsangsgudstjeneste og familiegudstjeneste.
Gudstjenestesøkningen er god og menighetssangen likeså. Det er ønske om musikalsk bredde i menighetens gudstjenester. Se mer på våre hjemmesider www.kirken-oppegard.no.

Søndagsgudstjenester og menighetsarbeid finner i hovedsak sted i Greverud kirke.
Kantor/organist inngår i turnus med de to andre kantorene når det gjelder spill ved begravelser og kirkelige handlinger. I tillegg spiller kantorene på sykehjem og på forskjellige treff for grupper i menigheten.

Orgelet i Greverud er bygget av Knut Kaliff i 1991. Det har 22 stemmer fordelt på hovedverk, oververk og pedal.
Den som blir tilsatt vil inngå i et kontor- og arbeidsfellesskap med en allsidig, engasjert og erfaren stab. Menighetsstaben består foruten den nytilsatte av sokneprest, menighetskoordinator, kateket og sokneprest med ansvar for Oppegård menighet, barnekoordinator, ungdomsarbeider og vaktmester.

Arbeidsoppgaver

 • Tjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter
 • Samarbeid og planlegging av gudstjenester og andre arrangementer sammen med prester og øvrige ansatte.
 • Bidra til å utvikle gudstjenestelivet i samarbeid med stab, gudstjenesteutvalg og frivillige
 • Bidra til et variert og helhetlig sang- og musikkliv
 • Utvikle korvirksomheten i menigheten
 • Delta inn i menighetens trosopplæring og skole/kirke-samarbeid
 • Delta i stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben
 • Rekruttere, samarbeide med og utvikle frivillige utøvere innen forskjellige sjangre.
 • Kantor i Greverud skal ha et særlig fokus på videreutvikling av sang- og musikkliv for barn og unge.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantorer eller annen relevant utdanning og praksis
 • Beherske rytmisk spill i samhandling og samarbeid med band
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med kor
 • Trives godt med å arbeide både selvstendig og i team
 • Kommuniserer og samarbeider godt med barn, unge og frivillige medarbeidere
 • Medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Allsidighet
 • Erfaring fra og kunnskap om korarbeid.

Vi tilbyr

 • Allsidig, aktivt og engasjert gudstjeneste- og menighetsliv
 • Trivelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Et spennende kantormiljø
 • Nærhet til Oslo med gode offentlige kommunikasjoner
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene regulativ og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP

Tiltredelse snarest mulig etter 1. oktober 2019.
Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kontaktinformasjon
Arne Eggen, Kirkeverge, 91327614
Anders Johansen , Sokneprest , 982 22 978

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten