Children's International School Moss AS

Hjemmeside: http://www.cisschools.no/

CIS er en privat internasjonal grunnskole for 1. til 10. klasse. Vi tilbyr både PYP- og MYP-programmet og følger internasjonale læreplaner. Et internasjonalt miljø både blant lærere og elever, et stimulerende undervisnings miljø, god tilgang på ressurser og moderne klasserom med iPads, Mac og digitale tavler. Vi har et godkjent utvidet tilbud i musikk, dans og drama.

Lærere - kontrabass, gitar, piano og sang.

Vi søker lærere på kontrabass, gitar, piano og sang lærer.

CIS er en privat internasjonal grunnskole, som tilbyr IBO programmet for 1. til 10. klasse. All undervisning unntatt norskfaget skjer på engelsk, og du blir en del av et spennende internasjonalt personal.Alle elever fra 2. klasse og oppover spiller et strykeinstrument; fiolin, cello eller kontrabass.

Det er gruppeundervisning 3 timer i uken og 1 time med orkester. Skolen har de siste årene vært blant de 10 beste skolene i Norge på nasjonale prøver. Vi søker etter en engasjert kontrabassist som ønsker å jobbe i et internasjonalt miljø med flotte kollegaer og elever, på en skole med utvidet tilbud i musikk, dans og drama.

Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsforhold, kursing og et stimulerende og lærerikt miljø i et moderne, fremtidsrettet skolemiljø. Det er ikke krav om at man må være en sertifisert IB-lærer, CIS/IB vil tilby og legge til rette for nødvendig opplæring og kursing.

Søknad: lise@barnaskulturhus.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Lise Evensen Holman , Principal of Schools, på telefon 928 59 385