Lommedalen menighet, Bærums Verk

Hjemmeside: http://www.baerum.kirken.no/

Lommedalen menighet søker en engasjert og kreativ kantor/kirkemusiker til å lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten. Det musikalske livet i Lommedalen kirke er variert og vitalt. To barnekor, TenSing og flere voksenkor, husband og andre frivillige musikere og sangere bidrar i gudstjenestene og med egne konserter og innspillinger. Kirken har et 21 stemmers Ryde og Berg orgel fra 1999 og et Yamaha C7 flygel.

Kantor/ kirkemusiker

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Spille til og sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Støtte og stimulere korene, være medansvarlig for barnekorene
 • Delta i konfirmantarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • Spille på trosopplæringstiltak som ToStemt og Barnesang for 3-åringer
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus på Haslum krematorium
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner

 • Kantorutdanning jmf utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer, ev annen relevant musikkutdanning
 • Beherske orgel, piano og samspill med andre i band
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God kjennskap til Den Norske Kirke, medlemskap kreves
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29

Personlige egenskaper

 • Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
 • Et stort og flott kirkerom med god akustikk, en anerkjent konsertkirke
 • Kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
 • Et sterkt og unikt, lokalt musikkmiljø
 • Faglig utvikling og fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
 • Fleksibel arbeidstid – dag, kveld og helg
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Oppstart så snart som mulig innen 1. januar 2020

Kontaktinformasjon

Vibeke Thunes Olsen, Kirkeforvalter, 41510750 , vo679@kirken.no
Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, 982 67 801, ka434@kirken.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten