Nordnorsk jazzsenter

Hjemmeside: https://nordnorsk.jazzinorge.no/

Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er et regionalt produksjons- og kompetansesenter med de tre nordligste fylkene som virkeområde. NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, styrke regionens nettverk av spillesteder for jazz, samt drive utstrakt opplærings- og seminarvirksomhet.

NNJS har sin hovedscene i Bodø og fylkesscener i Tromsø og Vadsø, og er en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Rytmisk kompetansenettverk i Nord.

Musikkprodusent

Nordnorsk jazzsenter søker en produsent for tilrettelegging av våre produksjoner som
• har relevant utdannelse og/eller praksis
• har god kunnskap innen musikkproduksjon og kjennskap til fagets egenart og mangfold
• er systematisk, effektiv og nøyaktig, og som kan ta egne avgjørelser og jobbe selvstendig
• har god kjennskap til jazz og beslektet musikk
• har erfaring innen prosjektledelse og økonomistyring; gjerne også organisasjonsarbeid
• er initiativrik, utadvendt og omgjengelig, og som har gode evner til samarbeid og konfliktløsning
• kan kommunisere både med musikere, arrangører og offentlig forvaltning
• er fleksibel og kreativ, som er i stand til å improvisere og samtidig arbeide strukturert.

Musikkprodusenten jobber i team sammen med daglig leder og konsulent i Nordnorsk Jazzsenter. Reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid må påregnes. Stillingen er ledig fra 1.11.19. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Bodø

Søknad med CV, godkjente attester og vitnemål sendes til daglig leder Ulla-Stina Wiland, tlf.9264 5905 eller e-mail: Ulla-stina@nordnorskjazzsenter.no

Søknad: Ulla-stina@nordnorskjazzsenter.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten