Trøndelag fylkeskommune

Hjemmeside: http://www.trondelagfylke.no/

Vår visjon er << Vi skaper historie >>. Vi lever etter verdiene : Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Rådgiver - Den kulturelle skolesekken

Trøndelag er en rik kulturregion preget av stor aktivitet. I Trøndelag fylkeskommune har seksjon for kunst og kultur blant annet ansvar for drift og utvikling av egne aktiviteter/prosjekt som Den kulturelle skolesekken, UKM, fylkesmusikerne, samarbeid og oppfølging av de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene, samt andre formidlingstiltak innenfor kunst- og kulturområdet. Seksjonen har også ansvar for oppfølging og utvikling av ulike tilskuddsordninger innenfor kunst- og kulturområdet og utvikling av kulturfeltet i samspill med kommuner og øvrig kunst- og kulturliv.

Seksjon kunst og kultur har et ledig engasjement (3 år) som rådgiver i Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS er en ordning som gir elevene i grunnskole og i videregående opplæring møter med profesjonell kunst og kultur (scenekunst, musikk, litteratur, film, visuell kunst og kulturarv). Trøndelag fylkeskommune har ansvar for rundt 120 turneer i året, som samlet besøker 300 skoler med til sammen 72 000 elever. Vi søker etter en strukturert og ansvarsbevisst person med gode samarbeidsevner til vår DKS-gruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og tilrettelegging av turneer i DKS
 • Programmering, utviklingsprosjekt og gjennomføring av arrangement
 • Oppgavene utføres i tett dialog og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra kultursektoren
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • IKT- basiskunnskaper. Forståelse for offentlig krav til dokumenthåndtering.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • God samarbeidsevne på tvers av fagområder
 • Strategisk og brukerorientert tilnærming
 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig
 • Forståelse for politiske prosesser
 • Strukturert
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fylkeskommunens kultursatsing
 • Et arbeidsmiljø med kreative og faglig dyktige medarbeidere
 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon
Irene Rosenblom, Rådgiver – Fagkoordinator DKS, 46949811
Øystein M Eide, Seksjonsleder kunst og kultur, 90091239

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten