Vadsø Kulturskole

Hjemmeside: http://www.vadso.kommune.no/

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Vadsø Kulturskole har lokaler i sentrum av Vadsø og undervisningen foregår i gamle Sentrum skole. Kulturskolen har i dag 150 elever og 9 ansatte fordelt på seks årsverk. Det tilbys for tiden undervisning i piano, vokal, kor, gitar og bass, treblåseinstrumenter, messingblåseinstrumenter, slagverk og visuelle kunstfag. Skolen er aktiv i det lokale kulturlivet, leverer dirigenttjeneste til korps og kor og drar nytte av det gode samarbeidet med Scene Finnmark.

Kulturskolelærere

Fra 01.08.19 er det ledig følgende stillinger ved Vadsø kulturskole:To faste stillinger på hhv. 100% og 50% med oppgaver i kulturskolen.

Oppgavene kan settes sammen etter søkers kvalifikasjoner og ønsker. Om søker ønsker å jobbe deltid kan dette også imøtekommes.

Arbeidsoppgaver
Aktuelle oppgaver er:

 • Visuelle kunstfag
 • Kordirigent
 • Piano
 • Sang
 • Musikkterapi
 • Fløyte/saxofon

Vi leter etter medarbeidere som har et ønske om å være en del av det lokale kulturlivet og videreutviklingen av kulturskolen.

Generelt:

 • Stillingene innebærer noe kvelds- og helgearbeid
 • Fleksibilitet knyttet til arbeidstid
 • Det vil bli foretatt intervju og eventuelt prøvespill
 • Personlig egnethet vektlegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere kunstfaglig utdanning/faglærerutdanning
 • Pedagogisk kompetanse
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø i Norges 5. beste kulturkommune (jf. Telemarksforskning)
 • Vadsø er fylkeshovedstad med administrasjonen for Scene Finnmark lokalisert her. I Vadsø finnes også fylkesscene for jazz og den veletablerte Varangerfestivalen
 • Vadsø har et mangfoldig kulturliv med lange tradisjoner
 • Dekning av flytteutgifter iht. gjeldende reglement
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån, lavere personskatt og høyere barnetrygd. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år
 • God pensjonsordning og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn iht. tariff. Medlemskap i KLP. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, og politiregisterloven § 39 første ledd. Anmerkninger på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ‘ledige stillinger’. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, unntatt ved nærmere forespørsel.

Søkerliste med opplysninger om navn, alder eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli varslet om dette.

Søknadsfrist 28.06.19, ref.nr. 1583

Kontaktpersoner

Sissel Anette Myhre, Kulturskoleleder
Tlf: 78 94 29 20 | Mobil: 412 77 590
kulturskolen@vadso.kommune.no

Kurt Schjølberg, Kommunalsjef KUO
Tlf: 78 94 23 51 | Mobil: 454 04 980 Kurt.Schjolberg@Vadso.Kommune.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten