Oppegård kommune, kulturskolen

Hjemmeside: http://www.oppegard.kommune.no/

Oppegård kulturskole holder til i Kolben kulturhus, midt i sentrum av Kolbotn. Vi har for tiden 930 elevplasser og 33 kulturskolelærere. Fra 01.01.2020 blir vi Nordre Follo kommune og Nordre Follo kulturskole med 65 ansatte og 2 500 elevplasser.

I kulturskolen legger vi vekt på kvalitet i undervisningen, god kommunikasjon og samarbeid med foresatte. Kulturskolen har de siste årene utviklet større bredde i kunstfagtilbudet med visuell kunst, skapende skriving, drama og hiphop i tillegg til en bred musikkprofil.

Oppegård kulturskole:

 • har eget talentutviklingsprogram
 • deltar i Ung musikk i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune
 • er praksisskole for Norges Musikkhøgskole
 • samarbeider med grunnskolene og det lokale kulturlivet

Klaver-/tangent pedagog

En av landets fremste klaverseksjoner er nå på jakt etter kulturskolelærer/klaverpedagog.

Vi tar forbehold om at stillingen kan deles opp etter vurdering av søkeres kompetanse.

 • 60% stiling

Arbeidsoppgaver

 • undervise (individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill , både på eget instrument og i blandede ensembler)
 • følge opp elever, planlegge og gjennomføre undervisning, forestillinger og ulike prosjekter
 • følge opp skole–hjem-samarbeid
 • akkompagnement
 • delta i fellesmøter og teamarbeid
 • delta i rytmisk seksjon og arbeide med samspill

Kvalifikasjoner

 • musikkfaglig utdannelse fra høgskole/universitet (minimum bachelorgrad)
 • pedagogisk kompetanse
 • høy utøvende kompetanse
 • kompetanse som akkompagnatør og innen besifringsspill
 • erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende
 • gode digitale ferdigheter

Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia , må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende minimum norskprøve 3 skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • evne til å arbeide strukturert og ryddig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ønske om å arbeide med barn og ungdom
 • kreativ, initiativrik og arbeidsom

Generell informasjon

 • Den vi ansetter, må levere politiattest (opplæringsloven § 10-9).

Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer mer offentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Rune Anders Molvær , virksomhetsleder, på telefon 66 81 50 31 / 917 38 577
Heidi Cecilie R. Giertsen , inspektør, på telefon 66 81 50 32