Vågsøy kommune Kultur, Måløy

Hjemmeside: http://www.vagsoy.kommune.no/

Vågsøy kommune er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord mellom Ålesund og Bergen. Næringslivet er aktivt med hovudvekt på marine næringar. Kommunen har eit godt utbygd barnehage- og skuletilbod, kultur- og idrettstilbod og eit fantastisk turterreng. Kommunen har omlag 6100 innbyggjarar. Måløy er kommunesenter. For meir informasjon om regionen sjå www.nordfjord.no.

Kulturskolelærere, flere stillinger

Kulturskolelærere søkes til Vågsøy kulturskule / Kinn kulturskule – avdeling Måløy

Fra 01.08.2019 har vi ledig:

 • 50% fast stilling som musikklærer i gitar/bass, slagverk og bandsamspill.
 • 50% fast stilling som kunstlærer i kunst (og håndverk) / Visuell kunst
 • 40% vikariat som pianolærer i høstsemesteret 2019.
  Stillingene kan deles opp etter instrument, men vi vil helst ha noen som underviser i både slagverk og gitar/bass. Oppgi om du er interessert i hele eller deler av stillingen, evt. hvor stor stillingsprosent.

Vi kan tipse om å kombinere stillingen med miljøterapeutstilling (prosjekt) med relevant fagutdanning gjerne innenfor kunst/design, musikk eller liknende kreative utdanninger som i disse dager lyses ut på Dagsenter for demente i Måløy (søknadsfrist 16.06), evt. annen lærerstilling/vikar.

Om skolen

Fra 01.jan. 2020 slår Vågsøy og Flora seg sammen til Kinn kommune.
Fra høsten vil vi likevel starte med kalle oss Kinn kulturskole,  avdeling Måløy. Per i dag består Vågsøy kulturskole av ca. 170 elevplasser fordelt på 3,2 årsverk. Kulturskolen legger kulturskolerådets rammeplan til grunn for undervisningen. Denne er vedtatt av kommunestyret i fjor. Fremover skal vi skape lokale læreplaner i hver fagdisiplin, og vi søker bevisste, erfarne og motiverte lærere for jobben.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling av lokal læreplan og innføre denne.
 • Lage planer og undervisningsopplegg, gjennomføre undervisning og dokumentere elevens deltagelse og utvikling.
 • Gi eleven grunnleggende teknikk, utvikle kritisk sans, stimulere kreativitet, grundighet og tålmodig øving.
 • Gi eleven grunnleggende teori, variert erfaring med ulike uttrykk og ta elevene med i skapende prosesser fra ide til ferdig resultat.
 • Stimulere og tilrettelegge for elevenes fremføringer på arrangement.
 • Bygge relasjon med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Gjennomføre foreldresamtaler og ha gode rutiner for kommunikasjon med hjemmet.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere utdanning, men dokumenterte utøvende ferdigheter og teoretisk kunnskap på tilsvarende nivå kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 1 år praktisk pedagogisk utdanning. Dokumentert fagdidaktisk/pedagogisk kunnskap og undervisningserfaring med barn kan kompenser for manglende utdanning.
 • Gode dataferdigheter og ønskelig erfaring med kulturskolens fagsystem; SpeedAdmin
 • Kjennskap til kulturskolenes rammeplan.
 • Ønskelig med variert arbeidserfaring, gjerne terapeutisk eller pedagogisk arbeid med barn med ekstra utfordringer.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Førerkort personbil

Personlige Egenskaper

 • Glad i mennesker med god evne til å virkelig se og kommunisere med barn
 • Glad i pedagogikken og i å lage spennende undervisning
 • Glad i sin fagdisiplin og liker å leke, skape og uttrykke seg
 • Tydelig kommunikasjon, god orden og sosial adferd
 • Kunne både samarbeide og jobbe selvstendig
 • Fleksibel, initiativrik, løsningsorientert og lojal mot skolens retningslinjer og verdier

Språk: Norsk

Vi tilbyr

 • Undervisning på nytt skolebygg i sambruk med Vågsøy ungdomsskole
 • Gode muligheter til å forme og prege innholdet i undervisningen
 • Lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Andre opplysninger

Noe reisevirksomhet må påregnes ifm. skolearrangement.
Noe musikkundervisning kan bli lagt til nærliggende barneskoler med ukentlig kjøring.
Kunstundervisningen har arbeidssted i Måløy på kulturskolen.
Har du andre fagdisipliner enn det vi søker etter, er vi alltid på jakt etter tilkallingsvikarer. Ta kontakt med rektor.
Aktuelle søkere blir kalla inn til intervju. Det er ønskelig at referanse blir oppgitt.

Den som blir ansatt må legge frem politiattest av ny dato.

Vi gjør oppmerksom på at etter offentligloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlig selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlista.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med rektor Hildegunn Vederhus tlf. 977 13 315

Alle søkere til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Hildegunn Vederhus, Mobil +47 977 13 315

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten