Asker kulturskole

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker – mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Asker kulturskole har ca. 1200 elever og 60 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. I forbindelse med sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker blir kommunenes tre kulturskoler slått sammen til én.

Kulturskolelærer i trekkspill/akkordeon

Vi søker kulturskolelærere som brenner for kunstfagene, er gode lagspillere som er åpne for samarbeid, har god digital kompetanse og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene.

Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling. Vi arbeider bl.a. med lokale læreplaner i alle fag, oppstart av fordypningsprogram, utvidelse av breddeprogrammene og utvikling av digitale tilbud. Kulturskolen vil også få flere og bedre tilpassede undervisningslokaler i årene fremover.

Røyken, Hurum og Asker kulturskoler slår seg formelt sammen fra 1.1.2020, men allerede fra august 2019 vil
samarbeidet mellom skolene være svært tett. Nye Asker kulturskole får ca. 1.500 elever og 90 ansatte.

Det er berammet intervjuer med aktuelle søkere i uke 25.

Søkere som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å forberede demonstrasjon av undervisning og undervisningsmateriell
på instrumentet.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning individuelt og i grupper i breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram
 • for- og etterarbeid knyttet til undervisning
 • planlegging og gjennomføring av undervisning, forestillinger, visninger og ulike prosjekter
 • oppfølging og kontakt med elever og foresatte
 • deltagelse i møter i fagseksjoner, lærerteam, lærerkollegiet som helhet og med skolens ledelse

Undervisningssted (for tiden): vil bli opplyst på intervjuet
Undervisningstid (for tiden): vil bli opplyst på intervjuet

Kvalifikasjoner

 • utøvende kunstfaglig utdannelse med trekkspill/akkordeon som hovedinstrument fra høgskole/universitet,
 • minimum Bachelor-grad
 • pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU)
 • godt utøvernivå på instrumentet
 • erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
 • gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker kulturskolelærere

 • som ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
 • med evne til å arbeide selvstendig, strukturert og ryddig
 • som er lagspillere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • som liker å arbeide med barn og ungdom
 • som er kreativ og tar initiativ
 • som har gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • arbeid organisert i lærerteam
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • mulighet for faglig utvikling
 • lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten