Fredrikstad kommune

Hjemmeside: http://www.fredrikstad.kommune.no/

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Kulturskolelærer - Cello

– 40 % stilling

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 893 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Hovedoppgaver
Du får ansvar for å undervise elever i cello på forskjellige nivåer, i grupper og individuelt. Det kan bli lagt direksjonsoppgaver til stillingen. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle vårt strykemiljø og orkestertilbud sammen med seksjonens ansatte og fagleder. Undervisningen utføres i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Kvalifikasjonskrav
– Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen.
– Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning.
– Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
– Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling.
– Du har erfaring fra og metode for å undervise barn og ungdom i gruppe.
– Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.
– Du har erfaring med å lede ensembler og dirigere orkester.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby
– Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
– Gode samarbeidsmuligheter med fokus kompetansedeling.
– Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger
Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Generelt
Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no,
under ledige stillinger/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/ søknadsprosess rettes til Lasse Houmark, tlf. 95883097 eller e-post: lashou@fredrikstad.kommune.no Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: John Einar Halvorsrød , Kulturskolerektor, på e-post eller telefon 97073988