Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Regnskapssjef

I seksjon for økonomi, personal og arkiv er det en ledig stilling som regnskapssjef. Foruten regnskap har seksjonen ansvaret for budsjett, økonomistyring, lønn, anskaffelser, arkiv og HR/personal. Det er 12 ansatte i seksjonen i tillegg til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

  • Fagansvar for NMHs regnskap
  • Månedsavslutninger, periodisk regnskapsrapportering og årsregnskap
  • Utarbeide rapporter og saksfremlegg til styret
  • Kvalitetssikring av regnskapsprosessene
  • Kontakt med bank og revisor
  • Videreutvikle rutiner og retningslinjer iht økonomiregelverket
  • Bistand i innkjøpsprosesser
  • Andre oppgaver innenfor seksjonen kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner
Det kreves relevant høyere utdanning innen økonomi/regnskap og solid erfaring fra regnskapsføring i statlig sektor. Videre kreves god kompetanse i SRS-regnskap, Agresso regnskapssystem og Basware fakturasystem. Videre er det en fordel med erfaring som regnskapssjef og ønskelig med kjennskap til universitets- og høgskolesystemet.

Det vil bli lagt vekt på at den som ansettes kan arbeide selvstendig og strukturert, og er ansvarsfull og løsningsorientering. Vedkommende må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, ha gode samarbeidsegenskaper og være positivt innstilt. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Generelt
Lønn etter statens regulativer i stillingskode 1364 seniorrådgiver ltr 68-75 (607.700 –695.500). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Cathrine Bøgestub, tlf 99453337 eller e-post cathrine.bogestub@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten