Sang i eldreomsorgen - Folkeakademienes Landsforbund

Hjemmeside: http://www.sangieldreomsorgen.no/

Programmet Sang i eldreomsorgen sitt hovedmål er å øke bruken av sang som helsefremmende tiltak i norsk eldreomsorg. Sang i eldreomsorgen skal tilby kurs, veiledning, oppfølging og materiell (inkludert digitalt materiell) til heldøgns omsorgsinstitusjoner, dagtilbud og hjemmetjeneste, samt organisasjoner, for å nå dette målet. Sang i eldreomsorgen skal være synlig i samfunnet som en seriøs og faglig sterk aktør på musikk- og eldrehelsefeltet.

Sang i eldreomsorgen er en del av den nasjonale satsingen Krafttak for sang, og støttes økonomisk av Kulturdepartementet. Folkeakademienes landsforbund er operatør for Sang i eldreomsorgen.

Leder - vikariat

Har du kompetanse innen musikk og eldrehelse, og et ønske om å jobbe med dette på systemnivå, kan du være den vi søker etter! Vår leder skal ut i en treårig forskningspermisjon, og vi søker hennes vikar for hele perioden. Som leder for programmet Sang i eldreomsorgen får du det overordnede ansvaret for planarbeid og aktivitet.

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling og oppdatering av alt faglig opplegg og materiell for Sang i eldreomsorgen sin kurs- og veiledningsvirksomhet, inkludert oppfølging av Syngende eldreinstitusjoner.
– Holde kurs, foredrag og konferanseinnlegg.
– Rekruttering, opplæring og oppfølging av kursholdere.
– Oppfølging av Sang i eldreomsorgen sitt strategi- og utviklingsarbeid, inkludert politisk strategi.
– Etablering og oppfølging av samarbeidsprosjekter mellom Sang i eldreomsorgen og andre organisasjoner.
– Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, inkludert nettside, sosiale medier og markedsføring (i samarbeid med kommunikasjonsansvarlige i Folkeakademiet og Krafttak for sang).
– Delta i Krafttak for sang sin arbeidsgruppe
– Samarbeid med Folkeakademiet og leder for Krafttak for sang om budsjetter, regnskap, søknadskriving og rapportering.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Godkjent masterutdanning i musikkterapi eller tilsvarende
– God kjennskap til, og erfaring fra, eldrehelsefeltet
– Erfaring med administrativt arbeid, inkludert økonomi, søknadskriving og rapportering
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne
– Gode samarbeidsevner, lederegenskaper, kommunikasjons- og formidlingsevner

Vi tilbyr:
– Spennende arbeidsoppgaver i et levende og aktivt fagmiljø
– Hyggelig kontorfellesskap i Oslo sentrum
– Interessante samarbeidspartnere og gode muligheter for nettverksbygging innen kultur- og helsefeltet
– Lønn etter avtale
– Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingen lyses ut som en heltidsstilling, men vi ønsker også at kvalifiserte personer som ikke har anledning til 100% arbeid søker. Ønsket stillingsprosent spesifiseres i så fall i søknadsteksten.
Spørsmål om stillingen rettes til nåværende leder Kristi Stedje, telefon 412 09 857.

Søknad: post@sangieldreomsorgen.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kristi Stedje , leder, Sang i eldreomsorgen, på e-post eller telefon 41209857
Pål Djuve , Generalsekretær, Folkeakademienes landsforbund, på e-post eller telefon 93642263