Oslo-Filharmonien

Hjemmeside: http://www.ofo.no/

Orkesterregissør

– To års vikariat

Stillingen innebærer også tjeneste i notebiblioteket.

Arbeidsoppgaver:

Regissør:

 • Ansvar for bemanning av strykerseksjonen, herunder planlegging på kort og lang sikt.
 • Vikarbooking.
 • Fraværshåndtering.
 • Telefonvakt etter avtalt turnus.
 • Lønnsrapportering.
 • Delta på orkestrets turnéer.
 • Planlegging og gjennomføring av prøvespill.

Notebiblioteket:

 • Klargjøring og kvalitetssikring av alt notemateriell.
 • Noe noteskriving/elektronisk redigering av noter.
 • Strøkskriving.
 • Produksjon av øvestemmer.
 • Etterarbeid som sortering/pakking/arkivering av orkestersett.

Kompetansekrav/egenskaper

 • Generell musikkompetanse.
 • Forståelse av hvordan et profesjonelt symfoniorkester fungerer.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Stor grad av selvstendighet.
 • Evne til stresshåndtering.
 • Profesjonell innstilling, god rolleforståelse og gode samarbeidsevner.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet.

Arbeidstid varierer og følger i stor grad orkestrets tjenesteplan. Kvelds-og helgearbeid må påregnes.

Stillingen rapporterer til orkestersjef.

Søknad sendes med CV og referanser.

Søknad: roger.olstad@ofo.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Roger Olstad , orkestersjef, på e-post eller telefon 45 23 44 10