Bergen Filharmoniske Orkester

Hjemmeside: http://harmonien.no/karsten-andersen-programmet/

Bergen Filharmoniske Orkester er i dag et symfoniorkester i europeisk toppklasse. Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram. Musikkselskapet driver også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten BergenPhiLive. Stiftelsen har 120 ansatte, hvorav 100 musikere fra over 20 nasjoner.

Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Bergen Filharmoniske Orkesters assistentdirigentprogram er det mest omfattende av sitt slag i Norge. Programmet er kalt opp etter Karsten Andersen som var en ener i norsk musikkliv og en svært viktig sjefdirigent for Harmonien / Bergen Filharmoniske Orkester gjennom 21 år. Han grunnla Ungdomssymfonikerne og var professor i direksjon ved Norges Musikkhøgskole.

I Karsten Andersens ånd tilbyr vi unge norske dirigenter en unik sjanse til å jobbe tett på sjefdirigent Edward Gardner, orkesterets 101 musikere, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og øvrige organisasjon. Gardner har posisjonen Sir Charles Mackerras Chair of Conducting ved Royal Academy of Music i London.

Den som får stillingen må være tilstede i et antall uker som defineres av Bergen Filharmoniske Orkester. Assistentdirigenten må kunne overta prøver og eventuelt konserter på kort varsel i disse ukene, og skal innstudere og dirigere på egenhånd:

• 2 familiekonserter
• 4 nyttårskonserter
• skolekonserter

Andre arbeidsoppgaver som må påregnes er workshops, gruppeprøver, arbeid med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, samt å assistere ved innspillinger og BergenPhiLive-produksjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Avsluttede studier i direksjon eller tilsvarende høyere musikkutdanning.
• Erfaring fra direksjon av profesjonelt symfonisk orkester.
• Må ha norsk statsborgerskap eller være tilknyttet norsk lærested.

Alle kandidater bes om å sende et videoopptak i tillegg til søknad.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering i Bergen onsdag 4. september 2019. Lønn etter avtale.

Repertoar til prøvedirigering:

• Haydn: Die Vorstelling des Chaos, fra Skapelsen (Breitkopf & Härtel)
• Beethoven: Symfoni nr. 1 (Bärenreiter)
• Brahms: Symfoni nr. 1, første sats (Breitkopf & Härtel)
• Copland: Appalachian Spring (1945-versjonen)
• Bartók: Konsert for orkester, 4. sats «Intermezzo interrotto»

Søknadsfrist 1. juni 2019
Prøvedirigering 4. september 2019

Kvalifiserte søkere bes sende søknad med CV og videoopptak til
Bergen Filharmoniske Orkester
Prosjektkoordinator Sunniva Øiestad
Edvard Griegs plass 1
5015 Bergen

Søknad: sunniva@harmonien.no

Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Griegs plass 1, 5015 Bergen

Spørsmål om stillingen, kontakt: Sunniva Øiestad , Prosjektkoordinator, på e-post