Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Spesialbibliotekar

Ønsker du å jobbe ved landets størst bibliotek innen høyere musikkutdanning?

Bibliotekets primære brukere er NMH-studenter og -ansatte og vårt mål er å bidra til å høyne kvaliteten på virksomheten ved skolen. Biblioteket er sentralt plassert i 2. etasje, har 5,4 faste stillinger og benytter biblioteksystemet ALMA. Vi har nå ledig et engasjement som spesialbibliotekar fra 1. august til 31. desember. Stillingen er knyttet opp til et prosjekt med samlingsvedlikehold. Det kan være aktuelt med forlengelse av engasjementet.

Arbeidsoppgaver

  • Katalogisering og klassifisering av bøker, noter og annet materiale
  • Skrankevakter med publikumsbetjening, fjernlån m.m.
  • Andre bibliotekfaglige oppgaver etter behov og kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekutdanning
  • Erfaring fra relevant arbeid i UH- eller fagbibliotek
  • Erfaring med ALMA
  • Musikkfaglige kunnskaper er ønskelig
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Vi ønsker oss en person som aktivt kan bidra til å utvikle gode tjenester til brukerne våre. Du må være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Selvstendighet, initiativ og personlig egnethet vektlegges.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar, lønnstrinn 51 – 63 (kr 449.400 – 555.100). Lønnsfastsettelse etter kvalifikasjoner.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Ta gjerne kontakt med bibliotekleder Tone M. Elofsson på tlf. 23 36 70 14 / 905 33 329 eller e-post Tone.M.Elofsson@nmh.no

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten