Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Koordinator talentutviklingsarbeidet

I Studie- og FoU-seksjonen er det ledig en 50% stilling som koordinator for NMHs arbeid med talentutvikling.

NMH er engasjert i talentutviklingsarbeid på en rekke områder: Gjennom skolens eget talentutviklingsprogram (TUP), gjennom samarbeidsprosjektet UngMusikk og gjennom bilaterale avtaler med en rekke musikkopplæringsinstitusjoner. NMH har nylig vedtatt en egen strategi for talentutviklingsarbeid som skal være førende for satsinger og aktiviteter innen dette feltet.

Merk at TUP-programmet har undervisning i helger, det må derfor påregnes arbeid 10 helger ila året.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Koordinere ulike aktiviteter innen skolens TUP-program. Dette omfatter opptaksprøver, planlegging av undervisning, seminarer og andre aktiviteter i samarbeid med fagmiljøene, kommunikasjon med elever og foreldre, tilstedeværelse på samlinger
 • Være NMHs kontaktperson for UngMusikk, noe som innebærer koordinering av de enkelte fagmiljøenes arbeid inn mot ulike samarbeidspartnere i prosjektet (som videregående skoler, kulturskoler og folkehøgskoler i Akershus)
 • Være NMHs kontaktperson inn mot andre samarbeidspartnere innen talentutvikling
 • Samarbeide med institusjonsledelsen om den strategiske utviklingen av talentutviklingsarbeidet

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig høyere utdanning, minimum bachelorgrad
 • Administrativ erfaring fra utdannings- eller kultursektoren
 • Erfaring med talentutviklingsarbeid
 • Erfaring med koordinering av undervisningsaktivitet vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Målrettet, initiativrik og selvstendig i arbeidet
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å tenke kreativt og til å finne nye løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som førstekonsulent, stillingskode 1408, lønnstrinn 55-63 (f.t. kr 480 600 – 555 100 pr. år for full stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med studie- og FoU-sjef Camilla S. Thorkildsen (959 61 770, camilla.s.thorkildsen@nmh.no).

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten