Bodø kommune - Stormen bibliotek

Hjemmeside: https://bodo.kommune.no/

Stormen bibliotek ligger i hjertet av Bodø, og er en lavterskel møteplass for regionens innbyggere. Stormen kunst er en viktig del av Stormen bibliotek. Hos oss favnes mange ulike kulturområder, sammen med vår viktigste funksjon som er å tilgjengeliggjøre bøker og andre medier for alle våre brukere. Vi har over 450.000 årlige brukere av biblioteket.

Produsent

Beskrivelse:
Ved Stormen bibliotek er det ledig to stillinger som produsent:

en vikar stilling i 50 %. Vår dyktige produsent fungerer de nærmeste årene som programansvarlig ved Stormen bibliotek, og vi lyser derfor ut et 50 % vikar stilling som produsent, med varighet frem til 31.12.2021.

en 30 % fast stilling i Bodø Rhythm Group (BRG). Bodø Rhythm Group (BRG) er Bodø kommunes egen rytmiske trio, bestående av 3 musikere i hver sin 50% utøvende stilling. Vi søker nå en produsent i 30% fast stilling som ønsker å bistå Bodø Rhythm Group i deres arbeid.

Disse to stillingene kan kombineres. Du må angi i søknaden om du søker den ene eller begge stillingene.

Stormen bibliotek åpnet i november 2014, og er den nye møteplassen i Bodø. Som medarbeider i biblioteket er du vertskap for alle typer brukere og gjester. Stormen bibliotek skal inspirere og berike innbyggerne gjennom litteratur og kunnskapsformidling. Hos oss finnes også Tur kafé, Stormen kunst, jazztrioen Bodø Rythm Group, Stormen samiske senter, samt et nettverk av ungdommer som heter Unge Stormen. Sammen med disse, og en rekke andre aktører og samarbeidspartnere, fyller vi hver uke vårt prisbelønnede bibliotek med spennende aktivitet For den rette er det rett ut sagt inspirerende omgivelser å jobbe i.

Biblioteket er Bodøs nye storstue, spektakulært plassert nederst på kaikanten midt i Bodø sentrum. Her vil mange av BRGs musikalske aktiviteter finne sted. Et steinkast unna ligger Stormen Konserthus og scenen Sinus, som er en av BRGs mange konsertarenaer. Stormen bibliotek er antakelig verdens eneste bibliotek med egne rytmiske musikere. Mulighetene til å gjøre spennende produksjoner i biblioteket er nesten uendelig, og gjennomføringen av disse og andre produksjoner er svært avhengig av at vi har en dyktig produsent.

Arbeidsoppgaver:
Produsent 50 % vikar stilling:
– Håndtere bibliotekets utleievirksomhet, herunder løpende kontakt med eksterne arrangører og samarbeidspartnere.
– Rombooking, klargjøring av lokaler, samt sørge for fakturering av våre leietakere.
– Kartlegge behov på eksterne produksjoner, og koordinere nødvendig rigg og teknikk.
– Bistå i gjennomføring av bibliotekets egenproduksjoner.
– Profilere bibliotekets arrangementer i alle kanaler.

Produsent 30 % fast stilling (BRG):
– Avtaleinngåelser og koordinering av BRGs virksomhet.
– Avvikling av BRGs egne produksjoner.
– Ansvar for koordinering av programmeringsarbeidet i samarbeid med BRG og biblioteksjef.
– Ansvar for å søke eksterne produksjonsmidler.

Kvalifikasjoner:
Produsent 50 % vikar stilling:
– Søker bør ha 3-årig høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad, fortrinnsvis innen kulturfag, prosjektledelse, lydteknikk, informasjonsarbeid e.l.
– Relevant realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning.
– Kunnskap om og erfaring fra arrangementsavvikling og kulturproduksjon, lyd-/AV-teknikk og informasjonsarbeid er nødvendig.

Produsent 30 % fast stilling (BRG):
– Søker bør ha 3-årig høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad, fortrinnsvis innen kulturfag, prosjektledelse, lydteknikk, informasjonsarbeid e.l.
– Relevant realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning.
– Kunnskap om og erfaring fra arrangementsavvikling og kulturproduksjon.
– Gode datakunnskaper.
– God budsjettforståelse og evne til kostnadskontroll.
– Erfaring med søknader til ulike støtteordninger.
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Evne til å engasjere andre
– Evne til effektivitet i selvstendig arbeid
– Klar og tydelig i holdning og handling
– Ønsker å bidra i spennende og utfordrende utviklingsprosesser
– Engasjement for Bodø Rhythm Groups oppdrag og verdier

Vi trenger en person evner å håndtere mange prosjekter parallelt, som beholder oversikt når det koker, som er serviceinnstilt, fleksibel, positiv og engasjert, og som bidrar til at Stormen bibliotek fortsetter å være en attraktiv og inkluderende møteplass. Evne til strukturert arbeid vil bli vektlagt.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trud Berg , Biblioteksjef, på e-post eller telefon 479 00 012