Bodø kommune - Stormen bibliotek

Hjemmeside: https://bodo.kommune.no/

Stormen bibliotek ligger i hjertet av Bodø, og er en lavterskel møteplass for regionens innbyggere. Stormen kunst er en viktig del av Stormen bibliotek. Hos oss favnes mange ulike kulturområder, sammen med vår viktigste funksjon som er å tilgjengeliggjøre bøker og andre medier for alle våre brukere. Vi har over 450.000 årlige brukere av biblioteket.

Kurator

Beskrivelse:
Ved Stormen bibliotek er det ledig 50 % fast stilling som kurator.

Arbeidsoppgaver:
Vi ønsker en kurator som skal videreutvikle Stormen kunst, som er et profesjonelt visningsrom for visuell kunst ved Stormen bibliotek i Bodø. Den vi tilsetter vil ha hovedansvaret for å programmere, kuratere og produsere utstillinger, utvikle prosjekter, koordinere og tilrettelegge for formidling, samt søke tilskudd og inngå samarbeid med norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
– Relevant høyere utdanning innen kunstfeltet/kuratering
– Erfaring med referanse fra arbeid innen kunstfeltet (gjerne en større institusjon)
– Ambisjoner og idéer for utvikling av kunst knytta til visningsrommet på biblioteket
– Kompetanse om og erfaring med å søke tilskudd og ekstern finansiering
– Kunnskap om samtidskunstfeltet i Norge og internasjonalt
– God norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, fremstillingsevne
– Gode datakunnskaper
– God relasjonskompetanse for nettverksbygging og samarbeid

Personlige egenskaper:
– Du har evne til å jobbe selvstendig, er strukturert og faglig sterk.
– Du liker å omgås mennesker og kan være raus og tydelig samtidig.
– Du har gode formidlingsevner.
– Du har evner til å jobbe mot langsiktige mål.
– Du liker å ta i et tak og er opptatt av måloppnåelse.
– Du er god til å tenke nytt og å ta initiativ.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trud Berg , Biblioteksjef, på e-post eller telefon 479 00 012