Universitetet i Stavanger

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Førsteamanuensis/ universitetslektor i sang

Jobbnorge ID: 168034

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i sang fra 01.08.2019 t.o.m. 31.07.2020.Stillingsstørrelse vil være omlag 50%, men det avhenger av studentopptak 2019/2020.

Fagområde for stillingen er sang (klassisk), herunder ensemblesang og kammermusikk, med størst vekt på undervisning i hovedinstrument sang.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og mastergradsnivå innenfor sang, drive kunstnerisk utviklingsarbeid, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen.

Universitetslektor ansettes i ren undervisningsstilling med oppgaver hovedsakelig innenfor undervisning og veiledning.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med gjennomført stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. Det legges vekt på kunstneriske kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen innenfor fagområdet eller dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang.

Kunstnerisk virke vektlegges.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor fremgår av egen forskrift.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med kulturlivet
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  NyTi – et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 515.000 – 620.000 bto pr år eller i kode 1009 universitetslektor, kr 480.000 – 576.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Ved ansettelse i kortvarige vikariat blir det normalt ikke oppnevnt sakkyndig komité for vurdering av søknadene. Behovet for slik vurdering vil bli vurdert ut fra søkermassen.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader ev oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Harald Eikaas, tlf: 5183 2866, e-post: harald.eikaas@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: 5183 3525, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknaden
Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling/ Inntil 10 arbeider som er sentrale i din kunstneriske produksjon.
  dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav
 • Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten