Vestre Toten kirkelige fellesråd, Raufoss

Hjemmeside: http://www.vestretoten.kirken.no/

I Vestre Toten er det 3 kirker/menigheter og 19 ansatte, inkl. 3 prester og 3 kantorer. Raufoss er kommunesenteret og over halvparten av innbyggere bor her. Kirken som er sentralt plassert i “bybildet”, er betydelig oppgradert de siste årene: Kirkerommet er renovert og til 75 årsjubileet i 2014 åpnet nye menighetslokaler i kjelleren med flere møterom, kjøkken, toaletter og ny inngang.

Orgelet er levert av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk i 1980 og ble ombygd i 2010/2011 av Br. Torkildsen Orgelbyggeri a/s. Det har 27 stemmer fordelt på tre manualer og pedal, elektrisk registratur og mekanisk traktur samt setter levert av Aug. Laukhuff (2011). Raufoss kirke er et praktisk og flott konsertlokale og det er etablert et nært samarbeide med den kommunale musikkskolen og Gjøvik Videregående skole/Musikklinja.

Kantor/ menighetsmusiker

Vår kantor gjennom 45 år ønsker nå å pensjonere seg. Vi søker derfor etter Kantor/menighetsmusiker til fast, 100% stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjeneste og menighetsliv
 • Koordinere og lede menighetens musikalske arbeid, dvs. barnekor, forsangere og frivillige musikere
 • Ta en kantors naturlige del av ansvaret og oppgavene knyttet til trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Organisere vaktlister/vikarer ved frihelg og ferier for de 3 kantorene i fellesrådsområdet.
 • Ta ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkas instrumenter

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant utdannelse/erfaring
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, inkludert spill etter besifring
 • Mestring av ulike musikalske uttrykksformer
 • Kunnskap og erfaring i korledelse
 • God kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi
 • Evne til god kommunikasjon på norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Lojalitet til kirkens visjon og grunnverdier

Kontor på Raufoss sammen med sokneprest, daglig leder/menighetssekretær, menighetspedagog, diakon, sekretær og kirkeverge. Det utarbeides egen stillingsbeskrivelse og vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Ved eventuell tiltredelse kreves politiattest.

For ytterligere opplysninger kan du kontakte kantor Kolbjørn Teien 95961304 eller kirkeverge Gunnstein Endal 96098321 / 92042659

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten